ECHR in Pihl v. Sweden: blog operator not liable for promptly removed defamatory user comment

Guest post by prof. Dirk Voorhoof, Ghent University.*

In its decision of 9 March 2017 in Rolf Anders Daniel Pihl v. Sweden, the ECtHR has clarified the limited liability of operators of websites or online platforms containing defamatory user-generated content. The Court’s decision is also to be situated in the current discussion on how to  prevent or react on  “fake news”, and the policy to involve online platforms in terms of liability for posting such messages. Although the Court’s ruling expresses concerns about imposing liability on internet intermediaries that would amount to requiring excessive and impractical forethought capable of undermining the right to impart information via internet, the decision in Pihl v. Sweden itself guarantees only minimal protection for the rights of internet intermediaries and …lees meer

Opinie in NRC – Klokkenluider verdient beter lot dan AIVD’er die over zijn schouder kijkt

Opinie in NRC van 21 maart:
Wie misstanden wil aankaarten, is beschermd door het Huis voor Klokkenluiders. Was het maar waar, schrijft Jens van den Brink.

NRC onthulde dat een AIVD’er gedetacheerd is geweest bij het Huis voor Klokkenluiders (Een AIVD’er op de werkvloer, 12 maart 2017). Waarom baart dit zorgen? En waarom is de reactie van de bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, Paul Loven, al even zorgelijk? … Lees hier verder.

Hier meer over het Huis voor Klokkenluiders op Media Report.

Naturalis moet verbouwing stopzetten vanwege auteursrechtclaim

Naturalis is in 1820 opgericht als het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. In 1998 is er een nieuw complex gebouwd, dit complex bestond uit een nieuw Naturalisgebouw en een loopbrug van het oude Pesthuis naar het nieuwe Naturalisgebouw. Het Naturalisgebouw is verdeeld in vier kwadranten. In 2000 heeft een architect van een andere projectontwikkelaar de opdracht gekregen tot het ontwerpen van het Darwin House. Dit was een kantoorpand naast het Naturalisgebouw, dat op termijn als uitbreiding van het Naturalisgebouw zou kunnen …lees meer

Beter wordt het niet

Echt alles is goed aan dit filmpje.

Update: ‘BBC Dad on going viral’ en hier uitgebreider interview in WSJ.

NOS mag Forum voor Democratie buiten televisiedebat laten

Op woensdag 15 maart vinden de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Er doen 28 politieke partijen mee. De NOS organiseert op dinsdag 14 maart een televisiedebat waarvoor de veertien grootste politieke partijen zijn uitgenodigd. De rangorde van de partijen wordt bepaald voor 50% op basis van het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer en voor 50% op grond van de stand in de peilingwijzer op 1 februari 2017. De peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van zes politieke peilingen in Nederland. De NOS heeft op 2 februari bekendgemaakt het Forum voor Democratie (“FvD”) uit te sluiten van het televisiedebat. Als reactie hierop heeft FvD de NOS verzocht om hen niet uit te sluiten van deelname omdat …lees meer

Gemiste kans – Hoge Raad copy paste Google Spain

De Hoge Raad heeft bij arrest van 24 februari 2017 de overwegingen van het Google Spain arrest van het EU Hof van Justitie over het right to be forgotten overgenomen. En hoewel de Nederlandse rechter zich moet houden aan de uitspraken van het EU Hof, is dat toch een gemiste kans. Met name omdat zo wel erg gemakkelijk vaste jurisprudentie van een andere Europese rechter, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), en die van de Hoge Raad zelf, terzijde wordt geschoven, zonder daar een woord aan vuil te maken.

Dit is de cassatie van het vonnis waarin voor zover bekend voor het eerst in de EU het Google Spain arrest door een nationale rechter werd …lees meer

Hof Amsterdam bevestigt belang online archief van media

Het Hof Amsterdam heeft in een arrest van 7 februari het belang van het online archief en de blijvende online beschikbaarheid van media-berichten bevestigd.

Erdee is uitgever van het Reformatorisch Dagblad (“RD”). A en zijn vader B hebben vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw bemiddeld bij de emigratie van Nederlandse agrariërs naar Oost-Europa. Tussen A en zijn vader en met een aantal van de boeren met wie zij zaken deden ontstonden zakelijke conflicten.

Op 11 februari 2005 is in het RD een artikel verschenen onder …lees meer

Rechtbank Overijssel: ‘bijzonder’ Google vergeetrecht voor veroordeelde ontuchtpleger

In 2012 werd een ondernemer veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige. Bij het intypen van zijn naam op Google komen verschillende links naar voren en de man wil dat Google vier van deze URL’s verwijdert. De man meldt zich eerst bij Google met het verzoek om de links te verwijderen, maar Google weigert dit. Hij stapt vervolgens naar de rechtbank Overijssel en beroept zich op het vergeetrecht uit het Google Spain arrest. Google voert om te beginnen aan dat het verzoek zou moeten worden beperkt tot de zoekresultaten in de Nederlandse versie van Google Search omdat Nederlandse gebruikers standaard worden doorgeleid naar de Nederlandse variant. De rechtbank wijst dit argument van de hand omdat …lees meer

Outspan Bloedsinaasappels “Pers geen Zuidafrikaan uit!”

Affiche Rob van der Aa - Collectie Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis Amsterdam

Vandaag stuitte ik bij Het Parool op dit affiche uit 1975 ontworpen door Rob van der Aa. Het maakt onderdeel uit van de expositie in het Rijksmuseum “Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600”. Het herinnert aan spraakmakende jurisprudentie over fatsoen en uitingsvrijheid.

Uit protest tegen de apartheid wilden actievoerders de Zuid-Afrikaanse Outspan-sinaasappels in de ban doen. Nederland was de op drie na grootste afnemer. De Boycot Outspan Aktie (BOA) riep op tot een boycot met als doel het apartheidsregime economisch te raken.

Het affiche leidde tot grote ophef en klachten bij de Reclame Code Commissie. Zowel de Reclame Code Commissie als het College van Beroep oordeelden dat het affiche …lees meer

EHRM benadrukt het recht op ‘first hand reporting’

Op 24 december 2012 vond er in het parlement van Macedonië een debat plaats over de aan te nemen begroting van het land. Dit debat verliep niet zoals je op de dag voor kerst zou verwachten: er waren protesten buiten het parlementsgebouw en binnen ontstond een felle discussie tussen leden van regeringspartijen en oppositieparlementariërs. De discussie liep zó uit de hand dat leden van de oppositiepartijen én aanwezige journalisten uit de zaal verwijderd werden, wat niet zonder slag of stoot verliep. De begroting werd vervolgens zonder hun aanwezigheid alsnog aangenomen.

Dat ook de journalisten uit de zaal verwijderd werden, was opvallend, omdat zij op het balkon …lees meer

EHRM: satire en parodie extra beschermd in verkiezingstijd

EHRM in portretrechtzaak Parool / Nederland

Podologen stichting verliest kort geding tegen NRC over Noorse broeders

Vastgoedondernemer verliest vergeetzaak van Google

Robert Moszkowicz verliest zaak om televisieserie “De Maatschap”

Hof Amsterdam zet standaard voor NTDs in News-service

Persoonlijke aansprakelijkheid journalisten

My Other Bag wint ook hoger beroep van Louis Vuitton

Geen rectificatie voor van belastingontduiking beschuldigde chirurg

EHRM in Telegraaf/Nederland: inbeslagneming bij journaliste schending artikel 10 EVRM