Nieuwe tarieven voor programmagegevens?

De staatssecretaris van OCW heeft afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er een versneld onderzoek komt naar de vaststelling van nieuwe tarieven voor de televisieprogrammagegevens van de publieke omroepen. Aanleiding daarvoor is de rechtszaak tussen De Telegraaf en de NPO, waarin de rechter heeft beslist dat …lees meer

De kogel is door de kerk, Wet auteurscontractenrecht per 1 juli in werking

Na een jarenlange discussie is het dan toch eindelijk zo ver. Vandaag heeft de Eerste Kamer na een plenaire behandeling de Wet auteurscontractenrecht aangenomen, die per 1 juli 2015 in werking zal treden. Het auteurscontractenrecht heeft tot doel het verbeteren van de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van …lees meer

Bescherming van klokkenluiders onder artikel 10 EVRM

In het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM, voorheen het NJCM-bulletin) in 2015 is een artikel gepubliceerd van Jens van den Brink en Emiel Jurjens getiteld “Bescherming van klokkenluiders onder artikel 10 EVRM. Een blik op de Straatsburgse en Nederlandse jurisprudentie en een beoordeling van de voorgestelde wetgeving”.

De bescherming van klokkenluiders in Nederland is op dit moment grotendeels gebaseerd op de rechtspraak van het EHRM over de vrijheid van meningsuiting. Het EHRM hanteert voor de beoordeling van dergelijke zaken een zestal factoren. Klokkenluiders kunnen …lees meer

Auteursrecht blokkade voor tentoonstellen brieven Otto Frank

De Anne Frank Stichting en het Anne Frank-Fonds strijden sinds enkele jaren over de nalatenschap van Anne Frank en haar vader Otto Frank. De omgang met de (intellectuele) eigendomsrechten zijn inzet van de strijd. Die rechten zijn namelijk niet in één hand. Enerzijds beheert de Anne Frank Stichting het Anne Frank Huis en de fysieke exemplaren van Anne’s dagboeken. De dagboeken zijn door Otto Frank aan de Nederlandse Staat nagelaten, die deze aan de Stichting in bruikleen heeft gegeven. Anderzijds heeft het in Zwitserland gevestigde Anne Frank-Fonds de auteursrechten van Otto Frank geërfd, inclusief de auteursrechten op het dagboek van Anne Frank en op de brieven van Otto Frank.

Het Fonds heeft als auteursrechthebbende een sterke …lees meer

Van verkrachting beschuldigd familielid krijgt geen rectificatie en excuses

De voorzieningenrechter in Den Haag moest zich recent buigen over een opmerkelijke zaak, die zo uit “Het Familiediner” lijkt te komen. Eiser is er door de dochter van zijn broer (gedaagde 1) van beschuldigd dat hij haar op zevenjarige leeftijd zou hebben verkracht. De ouders van het meisje hebben het contact met hem verbroken en het verhaal aan verschillende dorpelingen verteld. Eiser vordert onder meer verzending van een rectificatiebrief aan “een ieder die [gedaagden] over de vermeende verkrachting van [dochter] benaderd en/of geinformeerd hebben” en excuses. De voorzieningenrechter wijst  …lees meer

KSA en media sluiten convenant over illegale gokreclame

De Kansspelautoriteit heeft laten weten met verschillende media een convenant te hebben gesloten over het maken van reclame voor illegale kansspelen. De toezichthouder lijkt hiermee een eerste stap te willen zetten richting het aanpakken van dergelijke reclames. Het convenant bevat onder andere uitgangspunten voor het wederzijds informeren over mogelijke inbreuken. In ruil voor deze medewerking wordt mediapartijen …lees meer

Google Spain in Nederland III: kan moordenaar met succes eisen dat zijn moord online wordt ‘vergeten’?

Na het baanbrekende Costeja González-arrest van het HvJ EU volgden verschillende procedures in Nederland over de ‘right to be forgotten’. Dit was eveneens de inzet van een recent kort geding, aangespannen door een veroordeeld moordenaar. Na het uitzitten van zijn straf probeert hij alle verbanden tussen zijn naam en zijn daad online te wissen. Daarbij stuitte hij op tegenstand van een belangenorganisatie en de vader van zijn slachtoffer, die online over de moord publiceren.  De moordenaar start een kort geding met als inzet het verwijderen en verwijderd houden van publicaties van gedaagden die zowel zijn naam als details over zijn daad bevatten. De voorzieningenrechter oordeelt (pdf)  …lees meer

Rechtbank Amsterdam: voor online beeldarchief licentie noodzakelijk (geen 10 EVRM)

Eind vorige maand heeft de rechtbank Amsterdam een interessante uitspraak gewezen over online beeldarchieven en de vrijheid van meningsuiting. Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) – dat 3000 archieven beheert over (internationale) arbeidsverhoudingen – had voor het project socialhistory.org een deel van haar collectie zonder toestemming van de fotografen online gezet. Een van de fotografen in kwestie eiste hiervoor alsnog een vergoeding, die het IISG niet kon/wilde betalen. De rechtbank moest tussenbeide komen en oordeelde dat het IISG …lees meer

Kanye West schikt zaak over gebruik stem soulzanger in “Bound 2″

In 1971 zong de toen twaalfjarige Ricky Spicer van de Ponderosa Twins Plus One het zoetsappige refreintje van het nummer “Bound”: “Bound….Bound…Bound to fallin in love”. Dit refrein diende in de vorm van een sample als fundering voor het nummer “Bound 2” van Kanye West uit 2013. Spicer, die niet verder gegaan is in de muziek, viel van zijn stoel toen hij het nummer op de radio hoorde: zijn toestemming was niet gevraagd. Hij klaagde West prompt aan. Van de week werd bekend …lees meer

“Slechte smaak is niet onrechtmatig” – BNN-VARA wint hoger beroep tegen Pretium

Het proceslustige Pretium blijkt een onuitputtelijke bron voor rechtspraak waarin het recht op vrijheid van meningsuiting stevig wordt verankerd.

In de uitzending van Kassa van 10 maart 2012 kwamen (niet voor het eerst) klachten over telecomaanbieder Pretium aan bod. Volgens de rechtbank kon die uitzending grotendeels door de beugel, met uitzondering van het onderdeel over mevrouw Glas.

Mevrouw Glas was een oudere dame die onbedoeld abonnee van Pretium was geworden. Zij had de laatste weken voor haar dood …lees meer

KRO-NCRV en CCCP winnen zaak voor Hof Amsterdam: uitzending beelden Mediamarkt toegestaan ondanks filmverbod

#Fuckdekoning – mag dat?

Ook in hoger beroep mag Telegraaf mededader “bankroof van de eeuw” kroongetuige noemen

Uitzending Tijd voor MAX niet onrechtmatig

Zelf aan je auto sleutelen binnenkort verboden vanwege auteursrecht?

Mediateam Kennedy Van der Laan opnieuw Rank 1 in Chambers en Legal 500

Telegraaf wint zaak over programmagegevens ook in hoger beroep

Google onder vuur: de volgende miljardenboete voor Amerikaanse IT-gigant?

Corruptiebeschuldiging door VVD Kamerlid was onrechtmatig – door tijdsverloop toch geen rectificatie

“The Passion”, is het opgelaaide vuur weer gedoofd?