ECrtHR in Stomakhin v. Russia: no overbroad suppression of extremist opinions and ‘hate speech’

* Guest post By Dirk Voorhoof, Human Rights Centre, Ghent University and Legal Human Academy

In its recent judgment in Stomakhin v. Russia, the European Court of Human Rights (ECtHR) launched the message to all domestic authorities to adopt a “cautious approach” in determining the scope of “hate speech” crimes and to avoid “excessive interference” with the right to freedom of expression, especially when action is taken against ‘hate speech’ or extremist opinions that are mere criticism of the government, state institutions and their policies and practices. The judgment of 9 May 2018, in which the ECtHR unanimously found a violation of Article 10 ECHR, sets an important …lees meer

Regulering ‘video-sharing platform services’ een stap dichterbij: tekst AVMSD staat vast

De afgelopen jaren is er binnen de instituten van de EU hard gewerkt aan een revisie van de ‘Audiovisual Media Services Directive’ (AVMSD), de wetgeving die ziet op de regulering van audiovisuele media. De meest geruchtmakende ontwikkeling die er aan zit te komen is dat regulering zich ook zal gaan uitstrekken tot ‘video-sharing platform services’ (professor Lorna Woods noemde dit al een ‘startling’ ontwikkeling). De onderhandelingen over de inhoud van de nieuwe AVMSD leidden tot veel controverse en duurden daarom lang. Echter: vorige week is overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de Directive, inclusief een aangepaste definitie van het begrip ‘video-sharing platform services’ (zie hieronder). De redactie heeft begrepen dat de Europese wetgever er op mikt om de aangepaste AVMSD de herfst van dit jaar aan te nemen. Er is verder overeengekomen dat de lidstaten een implementatietermijn van 21 maanden gegund zal worden. De nieuwe regels zullen dus waarschijnlijk ergens tussen juli-oktober 2020 in Nederland geïmplementeerd moeten zijn. Hier is de laatste versie van 4 juni jl. van de definitie van het nieuwe begrip ‘video-sharing platform service’ (artikel 1(aa) AVMSD (nieuw)):  …lees meer

Nieuwe Revu mag namen noemen in publicatie over misstanden bij castingbureau

De Nieuwe Revu berichtte vorig jaar over misstanden bij een Nederlands castingbureau (onder de kop “de Nederlandse Harvey Weinstein“). Dit maakte veel los: uiteindelijk bleek het artikel te gaan over het castingbureau Kemna Casting en haar baas Job Gosschalk. Een half jaar later, begin april 2018, wil Nieuwe Revu berichten over de actuele stand van zaken bij het castingbureau. Een journalist van het blad vraagt om wederhoor bij Kemna en stuurt uiteindelijk een dag voor publicatie een concept artikel aan Kemna, waarin ook twee andere met naam genoemde castingdirectors van het bureau worden beschuldigd van ‘onoorbare praktijken’. Kemna start na publicatie van het artikel in print en online een kort geding met als inzet een verbod om deze beschuldigingen te doen en de online artikelen zo aan te passen dat niets meer te herleiden is naar de twee castingdirectors. De voorzieningenrechter oordeelt dat  …lees meer

Tip: e-book over EHRM rechtspraak vrijheid van meningsuiting

Tarlach McGonagle van het Amsterdamse IVIR en Dirk Voorhoof, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, schreven het gratis ebook “Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights“. Hier in te zien. Mooi overzicht van recente EHRM rechtspraak over media en vrijheid van meningsuiting.

Beroep journaliste De Stentor op verschoningsrecht toegewezen

Een interessante uitspraak op het gebied van bronbescherming voor journalisten. Door een beroep op deze bronbescherming heeft een journaliste van de regiokrant Stentor zich met succes beroepen op haar verschoningsrecht tijdens een voorlopig getuigenverhoor voor de Rechtbank Overijssel.

De journaliste had een artikel geschreven over het ontslag van een leraar waarbij ook de school waar de leraar werkte aan het woord kwam. De leraar stelde deze publiciteit niet op prijs en wilde een procedure …lees meer

Recent experience shows EU measures against fake news are problematic

The EU is stepping up its fight against fake news. It recently published a new policy document (the ‘Communication on Tackling online disinformation’ of 26 April 2018) proposing several measures against fake news.

But the EU is already actively pursuing an anti-fake news campaign, specifically directed at Kremlin disinformation. It started a website called ‘EU vs Disinfo’, where it selects articles the EU qualifies as fake news and ‘pro-Kremlin disinformation’. It is a type of naming and shaming strategy, where the EU links to the media which in its eyes are ‘disinforming outlets’. On EU vs Disinfo, the EU accused three Dutch media of spreading fake news. However, …lees meer

EHRM in tweede Guja-arrest: wederom schending rechten klokkenluider

Klokkenluiders kunnen bescherming ontlenen aan de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Het standaard-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hierover is het Guja-arrest uit 2008. Deze zaak draaide om Iacob Guja, een ambtenaar in Moldavië die twee opzienbarende brieven had gelekt naar de media waaruit bleek dat vanuit de regering druk was uitgeoefend op het OM om strafzaken stop te zetten. Guja werd daarop ontslagen, wat naar het oordeel van het EHRM een schending van artikel 10 EVRM opleverde. Guja werd vervolgens weer in dienst genomen, maar kort daarop wéér ontslagen. Hij wendde zich wederom tot het EHRM, dat  …lees meer

Belang informatievrijheid gaat boven vergeetrecht: Limburgs ‘Google Spain’-verwijderingsverzoek afgewezen

De Limburger publiceert in de periode 2006 tot en met 2012 verschillende artikelen over het faillissement van een slachthuis en de nasleep daarvan. Eén van de voormalige bestuurders van deze vennootschap richt in 2017 een verzoek aan Google om links naar deze artikelen uit Google te verwijderen.  Google weigert dit te doen en stelt zich op het standpunt dat haar belang bij het aanbieden van een “hoogwaardige, ongecensureerde zoekmachine“, samen met het belang van de informatievrijheid, prevaleert boven het belang van de oud-bestuurder. Deze neemt daar geen genoegen mee en probeert in kort geding alsnog verwijdering van de links uit de zoekresultaten te bewerkstelligen. De voorzieningenrechter gaat  …lees meer

Geen verbod op publicatie Quote

Het tijdschrift Quote is in januari 2018 voornemens om een artikel te publiceren over een jonge zakenman die actief is in de exploitatie van steengroeven. Nadat Quote de zakenman heeft benaderd met een aantal vragen over zijn zaken en zijn achtergrond start hij een kort geding met als doel de op handen zijnde publicatie te voorkomen. Opvallend detail is dat hij de eis mede baseert op surveillancebeelden van een heimelijk opgenomen gesprek tussen twee  mannen die de zakenman kennen en het hebben over de op handen zijnde publicatie. De voorzieningenrechter wijst  …lees meer

Artikelen de Volkskrant over Nederlandse fiscalist niet onrechtmatig

Op 6 februari 2018 publiceert de Volkskrant twee artikelen (online en op papier) over de betrokkenheid van een Nederlandse fiscalist bij de Fleurette Group. Dit is een groep bedrijven waar de controversiële Israëlische miljardair Dan Gertler (zeer) nauw bij betrokken is, en waar ook verschillende Nederlandse entiteiten onder vallen. De Nederlandse fiscalist zat geruime tijd in de directie van de Fleurette Group. Zowel Gertler als verschillende entiteiten (waaronder Nederlandse) binnen de Fleurette Group zijn eind 2017 door de Amerikaanse overheid op een sanctielijst gezet onder de zogenaamde ‘Magnitski Act’ in verband met “opaque and corrupt mining and oil deals in the Democratic Republic of the Congo (DRC)“. De fiscalist eist in kort geding dat De Volkskrant de online publicaties verwijdert en een rectificatie plaatst. De voorzieningenrechter wijst  …lees meer

Picnic moet Verstappen 150k betalen voor look-a-like reclame

Hof Amsterdam: deelnemer ‘Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’ kan toestemming tot deelname niet intrekken

Ex mag seksuele relatie met Gordon niet ontkennen

Fundamentele problemen aanpak EU van ‘fake news’ blijven bestaan

Hello Goodbye hoeft geen excuses te maken aan ex geïnterviewde vrouw

Mediateam Kennedy Van der Laan rank 1 in Chambers, Legal 500 en Media Law International 2018

Hof: oplichter mocht met foto en volledige naam in boek de Gekooide Recherche

Conviction for performance-art protest at war memorial did not violate Article 10

Pretium verliest weer slag van journalist Olsthoorn

De Geoblocking Verordening is definitief!