EHRM over online archief: het is niet aan rechter om geschiedenis te herschrijven

Het is nog steeds een beetje komkommertijd in de mediarechtspraak. Dus tijd om alsnog een interessant arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van vorig jaar over het online archief te bespreken. Dit arrest impliceert dat rechters niet zomaar de verwijdering kunnen bevelen van onrechtmatige online publicaties, en in plaats daarvan slechts publicatie van een aanvullend commentaar zouden kunnen opleggen.

De zaak Wegrzynowski en Smolczewski tegen Polen draaide om een publicatie van twee journalisten van de Poolse krant Rzeczpospolita in 2000. De journalisten beschuldigden de klagers in deze zaak ervan dat zij (juristen) ten onrechte hadden geprofiteerd van …lees meer

Hof Amsterdam: Het Parool verleende (toch) voldoende gelegenheid tot wederhoor

Op 5 augustus deed het hof Amsterdam uitspraak in het spoedappel aangespannen door Het Parool tegen Waterfront c.s. Eerder schreven wij al over de uitspraak van de voorzieningenrechter, waar het appel tegen gericht was. De voorzieningenrechter oordeelde dat Het Parool onvoldoende gelegenheid tot wederhoor had geboden voor publicatie van een artikel over Waterfront c.s.. Ondanks dat Het Parool langer dan – de gangbare termijn van 24 uur – aan Waterfront c.s. gelegenheid tot wederhoor had geboden, en het artikel een week van tevoren in concept was toegestuurd, oordeelde de voorzieningenrechter dat dit niet voldoende

…lees meer

Geen getuigenverhoor in zaak tussen SBS en Red Arrow over tv-format ‘Het Geheim van een Goed Huwelijk’

Op 7 augustus heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek van Red Arrow tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor voor onderzoek naar het ontstaan van een tv-format van SBS en Talpa afgewezen. Red Arrow deed dit verzoek  ter voorbereiding van een bodemprocedure die ze overweegt in te stellen tegen SBS en Talpa.

Hier ging het een en ander aan vooraf. TV-producent Red Arrow heeft met SBS en Talpa onderhandeld over de verkoop van het tv-format ‘Married at First Sight’. De onderhandelingen liepen op niets uit en Red Arrow verkocht het format aan RTL.

Kort daarna …lees meer

EHRM in Axel Springer (2): veroordeling Bild strijdig met artikel 10 EVRM

Gerhard Schröder was bondskanselier van Duitsland tot 2005. Hij trad af omdat het Duitse parlement een door Schröder zelf georganiseerde stemming over zijn positie niet ondersteunde. Zeer kort na zijn vertrek trad hij in dienst bij een Duits-Russisch energiebedrijf. Deze samenloop van omstandigheden riep vragen op. De parlementariër Carl-Ludwig Thiele opperde in de Duitse krant Bild (van uitgever Axel Springer) dat het wel eens zou kunnen dat Schröder zelf zijn aftreden had georganiseerd om zo snel mogelijk bij het energiebedrijf in dienst te treden. Schröder vorderde een verbod op verdere publicatie van deze passage, wat tot in hoogste instantie werd toegewezen. De Duitse rechter nam Bild daarbij met name kwalijk dat in het gewraakte artikel geen verzachtende omstandigheden stonden, en dat Bild de mening van Schröder over de kwestie niet had weergegeven. Bild stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in zijn recente arrest (Axel Springer t. Duitsland II) oordeelde …lees meer

Wetsvoorstel online kansspelen naar Tweede Kamer

De regering heeft haar wetsvoorstel voor online kansspelen vorige week naar de Tweede Kamer verstuurd. Hiermee hoopt de Minister de beoogde openstelling van de Nederlandse online kansspelmarkt in 2015 alsnog te realiseren. We berichtten eerder over deze lang verwachte beleidswijziging, waardoor online gokken in Nederland (gereguleerd) mogelijk zou moeten worden. Clandestien pokeren bij een buitenlandse website is dan -technisch- niet meer nodig. We zijn er echter nog niet. De Raad van State had al flink …lees meer

Kanye West ‘wint’ rechtszaak tegen “Coinye”

Het digitale betaalmiddel Bitcoin heeft een grote vlucht genomen. Omdat de broncode van Bitcoin open source is, zijn er bovendien een groot aantal navolgers van Bitcoin op de markt gekomen. Één van deze op Bitcoin gebaseerde digitale valuta was de op Kanye West geïnspireerde “Coinye”,  waarop zoals hiernaast is te zien een afbeelding van West als ‘gay fish‘ is aangebracht. De advocaten van West stelden een bijzonder uitgebreide ‘complaint’ op tegen betrokken partijen, onder meer gebaseerd op het merk KANYE WEST en oneerlijke mededinging. Een …lees meer

Toezichthouder vindt racistische opmerking Clarkson (Top Gear) not done

Wie het internationaal succesvolle programma Top Gear kent, weet dat presentator Jeremy Clarkson houdt van grapjes die net wel/niet over de schreef gaan. Vooral vrouwen en het milieu zijn het slachtoffer. Maar hij heeft ook zelfspot en alles wat niet Brits is moet het ontgelden. Vooral deze laatste categorie grapjes heeft al een paar keer tot klachten geleid bij de Britse toezichthouder (Ofcom), die in maart twee brieven ontving over een uitzending in Birma. Een woordgrapje over een ‘hellende’ brug met daarop een Aziatische man en het zinnetje …lees meer

Burgemeester Utrecht mag zich kritisch uitlaten over misstanden

In 2013 trok de gemeente Utrecht de vergunningen in van de exploitanten van de “prostitutieboten” aan het Zandpad. De burgemeester van Utrecht werd in april 2014 door het AD geïnterviewd over het Zandpad en zei in dat interview: “Laat ik beginnen met dat het volstrekt terecht is dat de vergunningen van de exploitanten zijn ingetrokken. Wat daar gebeurde, tart elke beschrijving.” Dit schoot in het verkeerde keelgat bij twee (voormalige) exploitanten van de boten. Zij eisten in kort geding rectificatie van de burgemeester in persoon en de gemeente. De voorzieningenrechter wees …lees meer

Hof Amsterdam legt lijfsdwang op voor herhaalde onrechtmatige uitingen

Een agent van de politie Noord-Holland wordt door een vrouw beschuldigd van onder meer marteling en verkrachting. De vrouw publiceert een groot aantal weinig vleiende teksten op verschillende websites waarin zij deze beschuldigingen uiteenzet. Dit levert haar een veroordeling op voor smaad en smaadschrift; de beschuldigingen blijven echter online staan. De agent start samen met de politie Noord-Holland een kort geding waarin onder meer verwijdering van de teksten op straffe van lijfsdwang wordt geëist. De voorzieningenrechter oordeelt dat …lees meer

IDTV wint kort geding over gebruik WIE IS DE MOL? voor bedrijfsuitjes

Evenementenbureau TB Events moet op straffe van een dwangsom per direct de inbreuken op de WIE IS DE MOL? merken van IDTV staken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland in kort geding bepaald.

IDTV had, als merkhoudster van de WIE IS DE MOL? merken, het kort geding aangespannen omdat …lees meer

OP=OP aanbieding volgens RCC toch misleidend

Ook in hoger beroep wel schuld maar geen straf voor actievoerders Greenpeace

Only in the USA – NY Yankees fan wil 10 miljoen van ESPN na een dutje (live op tv)

Brazilië – Duitsland 1-7

De geheimen van Amalia… en de Mediacode

Beschuldigingen Vereniging tegen de Kwakzalverij toelaatbaar, wel rectificatie op aantal feiten

Supreme Court VS trekt stekker uit Aereo’s online televisie

EHRM: claimbrief bommenlegger valt niet onder brongeheim – klacht Ravage inadmissible (Ostade Blade t. Nederland)

Prins Albert van Monaco verliest privacy zaak tegen publicaties over buitenechtelijke kind in Paris Match – EHRM in Couderc t. Frankrijk

Uitlatingen schrijvers “Arnhemse Villamoord” niet verboden