De publicatie van persoonsgegevens op internet voor journalistieke doeleinden

Wet bescherming persoonsgegevens deels niet van toepassing op journalistieke publicaties, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan

CBPDe Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) is deels niet van toepassing op journalistieke publicaties waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, als de publicatie van de persoonsgegevens ‘voor uitsluitend journalistieke doeleinden’ plaatsvindt. …lees meer

Nederland veroordeeld door EHRM voor schenden brongeheim journalist (Voskuil)

Vonnis van het Europese Hof van de Rechten van de Mens van 22 november 2007

In 2000 gelastte het Amsterdamse Hof in het beruchte proces tegen Mink K. de gijzeling van Koen Voskuil, een journalist van Sp!ts, om hem te dwingen de identiteit van zijn bron te onthullen, wat hij weigerde. …lees meer

De zaak Soeharto tegen Time Magazine Asia

In Indonesië is Time Magazine aangeklaagd door voormalig dictator Soeharto. Soeharto vond dat een aan hem gewijd artikel lasterlijk was en eiste schadevergoeding. De Indonesische Hoge Raad veroordeelde Time Magazine tot het betalen van een schadevergoeding van 77 miljoen Euro. …lees meer