Vonnis in Brein – The Pirate Bay; Pirate Bay moet dicht en dagvaarden met behulp van Twitter en Facebook toegelaten

The Pirate Bay logoVanmiddag is er vonnis gewezen in het kort geding tussen BREIN en The Pirate Bay. Zie over de Zweedse torrentsite thepiratebay.org bijvoorbeeld dit eerdere bericht op Media Report. In dit geval heeft BREIN de voorzieningenrechter Amsterdam gevraagd om de torrentsite af te schermen voor Nederlandse internetgebruikers omdat The Pirate Bay auteursrechtinbreuk zou faciliteren. The Pirate Bay is niet verschenen op de zitting en zij hebben geen verweer gevoerd. De rechter wijst dan standaard de vordering volledig toe, tenzij de vorderingen …lees meer

Dutch ruling Brein – The Pirate Bay; Pirate Bay must be blocked for Dutch users and court allows suing through Twitter and Facebook

The Pirate Bay logoThis afternoon a Dutch decision was rendered in preliminary relief proceedings between IP protection foundation BREIN and The Pirate Bay. BREIN asked the Dutch judge to block the torrentsite for Dutch internet users because The Pirate Bay supposingly facilitates copyright infringement. The Pirate Bay failed to appear and did not put a defense. Under Dutch law, that results in the judge accepting the the claim in full, unless they appear unlawful or completely unfounded. So, unsurprisingly, that scenario …lees meer

Geld moet rock ‘n rollen! – uitspraak Europees Hof in Hachette t. Frankrijk

310825_cd_l_fHet Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft recent uitspraak gedaan in een zaak die Hachette Filipacchi Associés -uitgever van het weekblad ‘Ici Paris’-  had aangespannen tegen de Franse staat (hier het Franstalige arrest). In Ici Paris verscheen een artikel over de nog steeds immens populaire Franse rock ‘n roll zanger Johnny Hallyday. In het artikel ‘What if he flops in Las Vegas? Panic stations, Johnny!” werden de veronderstelde financiële problemen van de zanger belicht. Ook werd in het artikel een aantal foto’s van …lees meer

Discriminatieverbod vs. Vrijheid van meningsuiting 1- 0? EHRM doet uitspraak in Féret tegen België

Vorige week heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg uitspraak (link voor de franstaligen onder ons) gedaan in een door de Belgische politicus Féret aangespannen zaak tegen België. Féret foeterde als toenmalig voorzitter van het Belgische Front National tegen immigranten en asielzoekers. Hij had in pamfletten onder meer opgeroepen tot een “Belgen en Europeanen first” policy voor de verdeling van werk. Immigranten moesten terug naar waar ze vandaan komen. Asielzoekercentra moesten worden omgevormd tot opvangcentra voor daklozen, hij streed tegen de “islamisering van België”, alleen mensen met Europese roots mochten …lees meer

Rechtbank Londen: Google niet aansprakelijk voor lasterlijke zoekresultaten

google_logo

Google is niet aansprakelijk voor de eventuele lasterlijke inhoud van zoekresultaten, zo oordeelde de Britse rechter recent. Nu Google niet als uitgever van informatie kan worden aangemerkt, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud …lees meer

HOPE doet sue-en – Fotograaf klaagt AP aan om Obamafoto

obama_hope_5De Amerikaanse freelance-fotograaf Manny Garcia heeft persbureau Associated Press (AP) en vormgever Shepard Fairy voor de rechter gedaagd wegens ongeoorloofd gebruik van een foto die Garcia maakte van - toen nog - presidentskandidaat Obama.

Garcia’s foto werd …lees meer

Brongeheim vete Telegraaf / AIVD – AIVD verliest in Amsterdam en wint in Haarlem

logo-aivdOver deze uitspraken van rechters in Haarlem en Amsterdam is voldoende geschreven. De vindplaatsen van de uitspraken zijn in die berichtgeving meestal niet weergegeven. Wij volstaan voorlopig met die vindplaatsen en de samenvatting die …lees meer

Moeten zoekmachines minder dan 11 woorden overnemen in zoekresultaat na Infopaq uitspraak Europese Hof?

infopaq-logoHet Europese Hof heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan die ook een impact zou kunnen hebben op de vraag of zoekmachines niet structureel inbreuk maken op het auteursrecht. Één van de in deze zaak door de  Deense rechter voorgelegde vragen was of het gebruik van een deel van een artikel -11 woorden om precies te zijn – een reproductie is van dat artikel, wat zou betekenen dat deze verveelvoudiging in principe …lees meer

Europese pers zint op einde vormvrij digitaal citeren door introductie ACAP

Logo European Publishers CouncilDe gedrukte nieuwsmedia heeft het niet makkelijk. Eén van de problemen is de ongecontroleerde verspreiding van hun content via internet. De Europese uitgevershuizen hebben nu een gezamenlijke verklaring uitgebracht in een poging het vrijelijk citeren uit hun publicaties tegen te gaan en de wijze waarop naar hun werk wordt verwezen te controleren.

…lees meer

Wikipedia en de National Portrait Gallery – tussen kunst en … kift?

anne_boleynWikipedia en de National Portrait Gallery in Londen hebben een geschil over het gebruik van beelden van gedigitaliseerde kunstwerken. Een Amerikaanse vrijwilliger van Wikipedia heeft meer dan 3000 afbeeldingen van schilderingen van het museum geupload  naar Wikimedia commons, een beeldbank die gebruikt wordt voor afbeeldingen …lees meer