Abonnementenwet: Reparatiewet is in de Eerste Kamer aangehouden

Per 1 december 2011 treedt de Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (kamerstuk 30 520) in werking. Heel kort samengevat mogen abonnementen op kranten en tijdschriften een initiële duur hebben van maximaal 1 jaar, en steeds stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, waarbij het alternatief is dat een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand wordt …lees meer

Phone hacking schandaal – getuigenis Hugh Grant voor Leveson commissie

 

Hugh Grant werd deze week gehoord door de commissie Leveson, die in Engeland onderzoek doet naar het phone hacking schandaal. Dit is een fragment van zijn getuigenis. Grant verdedigt “the British instinct to be sceptical, irreverant, difficult and to take the piss; a free press is of course the cornerstone of democracy, there is no question about that. I just think there has been a section of our press that has been allowed to become toxic over the last 20 or 30 years.”

Titel boek over Willem-Alexander “Ik mag ook nooit iets” aangepast na klacht RVD

Foto van de Prins van Oranje, februari 2008 (c) RVD/Royal Images, foto: Frank van BeekWe schreven op Media Report al eerder over de strikte toepassing van de Mediacode door de RVD en de recente discussie over het linkverbod naar privé-foto’s van leden van het Koninklijk Huis. Nu is er ophef over een boek van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra, die een bloemlezing van uitspraken van Willem-Alexander hebben opgesteld. De RVD tekende bezwaar aan tegen de titel van het boek, die zou luiden ”Ik Mag Ook Nooit …lees meer

Hof van Justitie zegt nee tegen internetfilteren

scarlet1Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag duidelijk stelling genomen tegen het opleggen van een filterverplichting aan internet service providers (isp’s). Een Belgisch Hof had gevraagd of zij een isp mag verplichten een filter in te bouwen waardoor (hopelijk) geen inbreukmakende content meer verstuurd kon worden. Volgens het Hof van Justitie mag dit niet. De E-Commerce Richtlijn verbiedt de EU lidstaten een algemene toezichtverplichting op te leggen aan isp’s. Het Hof van Justitie interpreteert deze …lees meer

Burgemeesters & uitingsvrijheid

Deze maand vond in De Westerliefde in Amsterdam het door Kennedy Van der Laan georganiseerde seminar “De burgemeester bevoegd: wat kan, mag en moet” plaats.

Een van de dingen waar een burgemeester tijdens de uitoefening van zijn functie mee te maken kan krijgen is de uitingsvrijheid. Zo kan hij het nodig achten de uitingsvrijheid van zijn burgers te beperken in geval van een noodsituatie, met als doel handhaving van de openbare orde. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbod op …lees meer

Abonnementenwet: inwerkingtreding per 1 december 2011, maar géén terugwerkende kracht

Per 1 december 2011 treedt de Wet stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (kamerstuk 30 520) in werking. Heel kort samengevat mogen abonnementen op kranten en tijdschriften een initiële duur hebben van maximaal 1 jaar, en steeds stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, waarbij het alternatief is dat een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand wordt afgesloten. Er zijn nog flink wat specifieke regels voor specifieke situaties, maar dit is de kern. De consument kan hierdoor sneller …lees meer

Salman Rushdie wint via Twitter strijd van Facebook

salmanpic1Wie is de auteur van De Duivelsverzen (The Satanic Verses) tegen wie Iran een fatwa uitsprak en die daardoor jarenlang heeft moeten onderduiken? Natuurlijk, geen twijfel mogelijk: dat is Salman Rushdie. Maar zijn volledige naam is Sir Ahmed Salman Rushdie en dat bracht Facebook afgelopen weekend in verwarring. Salman Rushdie’s Facebookpagina werd gedeactiveerd omdat …lees meer

Merchandising bij kinderprogramma’s mag, publieke omroep geen springplank commerciële activiteiten

publieke-omroep1Minister Bijsterveldt heeft een aantal kamervragen over de kinderprogrammering van de publieke omroep beantwoord, in het bijzonder over merchandising. De minister bevestigt dat alleen bij merchandise die ontwikkeld wordt door of in samenwerking met een publieke omroep voorafgaande toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig is. De activiteit valt dan  onder het regime voor nevenactiviteiten. Het Commissariaat toetst in dat geval of de activiteit verband houdt met of ten dienste staat aan de publieke taak, marktconform wordt verricht en kostendekkend is. Bij merchandising die is ontwikkeld buiten de publieke omroep om, zoals “Sesamstraattandpasta”, is geen toetsing …lees meer

Hoge Raad wijst arrest in Delftse Gondelaffaire – ruim baan voor uitingsvrijheid politici

Bron: ProdeoAl enkele jaren lopen er procedures tussen het Delftse raadslid Martin Stoelinga en een voormalige wethouder van die stad. Stoelinga schreef dat hij de indruk kreeg dat de wethouder corrupt is, onder meer naar aanleiding van in een Delftse pizzeria in het geheim opgenomen beeld- en geluidopnames uit 2004 en 2005 waarin de wethouder verschillende telefoongesprekken afhandelt. Hier, hier en hier is een fragment gepubliceerd van die opnames. De wethouder stelde dat hij zich niet onethisch had gedragen en dat de uitingen van Stoelinga onrechtmatig waren. Hij startte verschillende procedures …lees meer

Beperkt publicatieverbod voor bedrijf dat zich benadeeld voelt door zakenpartner

Logo Pagedal, www.pagedal.nlIn 2010 organiseerde een bedrijf een extern beurs in recreatie-, sport- en evenementencentrum Pagedal te Stadskanaal. Dit centrum is eigendom van Pagecentrum.  Het jaar daarop besloot Pagecentrum zélf een soortgelijk evenement te organiseren. Dit schoot het externe bedrijf in het verkeerde keelgat en na enige correspondentie over en weer stuurde het op 3 oktober jl. een mail waarin het  een vergoeding eiste. Als het bedrijf  die niet zou krijgen zou het de ‘onrechtmatige zelfverrijking’ van Pagecentrum per …lees meer