Toezicht op videodiensten door Commissariaat krijgt vorm

pathelogoSinds vorig jaar gelden de “Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011″ (zie MR 10115). Op basis van deze beleidsregels beoordeelt het Commissariaat of een videodienst onder de Mediawet 2008 en onder zijn toezicht valt. Op de website van het Commissariaat is sinds kort een vragenlijst beschikbaar aan de hand waarvan marktpartijen een inschatting kunnen maken of een dienst is gereguleerd. Voorbeelden van gereguleerde diensten zijn online videotheken, diensten voor het terugkijken van televisieprogramma’s en websites gericht op het aanbieden van nieuwsvideo’s. De elektronische versies van kranten en tijdschriften zijn niet gereguleerd. Deze uitzondering interpreteert het Commissariaat echter strikt: alleen de elektronische edities …lees meer

Rectificatie via Twitter #onvoldoendesteunindefeiten

twitterTotal Telecom, een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met het aanbieden van 0900 nummers en domeinregistraties en haar directeur X worden door mevrouw Y beticht van fraude en connecties met de porno-industrie. Mevrouw Y beheert twee blogs waarop ze regelmatig schrijft over Total Telecom en directeur X en hun vermeende betrokkenheid bij deze duistere praktijken. Daarnaast twittert ze er lustig op los.

Zo twitterde mevrouw Y teksten als “Directeur X licht mensen op met nepsite …lees meer

Seminar From Networks to Adwords

seminarStel: je wilt als bedrijf een online datingsite opzetten. Kandidaten in jouw bestand kunnen tegen betaling een profiel aanmaken en zoeken naar een leuke match. Je kiest een Cloudprovider en krijgt de beschikking over een online omgeving. Voordat je alles contractueel vastlegt is het verstandig om na te gaan waar de juridische knelpunten zitten. Welk niveau van beveiliging moet toegepast worden? Wat doe je als de persoonlijke gegevens van jouw klanten op straat komen te liggen? En wat als je Cloudprovider failliet gaat? Heb je dan nog rechten op je eigen datingsite? En hebben je gebruikers nog rechten op hun profiel? Hoe moet je omgaan met deze risico’s? En hoe zorg je dat die risico’s veilig gesteld worden in een dichtgetimmerd contract? …lees meer

Ziggo moet TVE, RAI UNO en France 2 analoog blijven aanbieden

ziggoVerschillende programmaraden hebben Ziggo geadviseerd om de televisiezenders TVE, RAI UNO en France 2 in het analoge pakket te blijven aanbieden. Ziggo heeft hier echter geen gehoor aan gegeven. Zo heeft Ziggo in Breda de zenders niet opgenomen in het analoge pakket en in Noord-Holland zijn TVE en France 2 verplaatst van het analoge naar het digitale pakket. Voor het negeren van de adviezen van de programmaraden legde het Commissariaat voor de Media (‘het Commissariaat’) een symbolische boete van €1,00 aan Ziggo op. In het hiertoe strekkende besluit stelt het Commissariaat dat vaststaat dat …lees meer

Gaat de wederverkoopverplichting van de kabel on air?

eerstekamerAfgelopen woensdag werden er in de Tweede Kamer nadere vragen gesteld over de uitvoering van de motie Van Bemmel en Gesthuizen over het realiseren van open toegang tot de kabel. De minister zal daarop volgende week antwoorden. De minister gaf eerder aan dat hij afwacht wat er in de Eerste Kamer gebeurt met de twee amendementen die de Tweede Kamer over dit onderwerp aannam. Het eerste amendement introduceert een bepaling die OPTA verplicht om een toegangsverplichting op te leggen aan aanbieders van een programmadienst die beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Het …lees meer

Wetswijziging: publieke omroepen moeten programmagegevens verplicht delen

logos_ned_123De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met een wijziging van de Mediawet die ervoor moet zorgen dat de televisieprogrammagegevens van de publieke omroepen versneld beschikbaar komen. Dat betekent dat de publieke omroepen in de toekomst verplicht zijn om de programmagegevens te verstrekken aan iedereen die deze gegevens wil afnemen. Er moet wel betaald worden voor de gegevens: het amendement spreekt van een …lees meer

Franse fotografen zijn boos

crédit Denys Vinson / UPP - Herezie

De Franse Union des Photographes Professionnels is boos. Want “de fotograaf wordt behandeld alsof hij niets waard is. Iedere dag worden zijn foto’s gebruikt door duizenden individuen die doen of ze ze op de grond gevonden hebben. Met dit beeld willen we de gewelddadige, potsierlijke en respectloze economische realiteit uitbeelden waarin fotografen leven.”

Hier de hele toelichting: “Chaque jour, des photographes travaillent et témoignent de la réalité à travers leur …lees meer

A penguin with a vulgar gesture

david_thorne_new_book3Gastbijdrage Bas Kist (Chiever): Geen grove pinguïns.

De Australische schrijver David Thorne heeft het aan de stok met Penguin Books, de uitgever van de bekende Penguin-pockets. Penguin maakt bezwaar tegen het omslag van het pas verschenen boek van Thorne, I’ll go home then, it’s warm and has chairs, een verzameling e-mails van en aan de schrijver. Voor op het boek staat een afbeelding van een pinguïn met opgeheven middelvinger. Meteen na het verschijnen van het boek in de Verenigde Staten op 14 maart liet de uitgever aan Thorne weten …lees meer

Viacom vs. Google 1-1?

youtube-vs-viacomIn 2007, een jaar na de overname door Google, klaagde Viacom YouTube aan. Volgens Viacom maakte Google inbreuk op haar auteursrecht vanwege de massale aanwezigheid van inbreukmakende Viacom content op YouTube. Viacom claimde een schadevergoeding van maar liefst een miljard US dollar.

In 2010 wees de district court in New York de claim van Viacom af. Google deed een geslaagd beroep op de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act. Volgens de rechter had YouTube een goed werkend notice & takedown systeem. Ook als een bedrijf weet …lees meer

Noot bij Hof van Justitie EU: Murphy vs. Premier League

premierleagueHet arrest inzake Premier League van het Hof van Justitie EU[1] behandelt — ruwweg — drie onderwerpen: a. de regels omtrent het vrij verkeer van diensten onder het EU-Verdrag (art. 56 VWEU); b. het kartelverbod (art. 101 VWEU); en c. de Auteursrechtrichtlijn (‘ARl’).[2] Over deze onderwerpen oordeelt het HVJ EU afwisselend in de lijn der verwachting en verrassend, met op sommige punten meer en op andere punten minder consequenties voor de (Nederlandse) rechtspraktijk. Premier League is daarmee een zeer belangwekkend arrest, dat ik in deze annotatie zo beknopt mogelijk zal proberen te duiden. De aanleiding: …lees meer