Komt er eindelijk dan een wettelijk verschoningsrecht voor journalisten?

Gastbijdrage van Henk Strikkers

Voor de derde keer in vijf jaar tijd is de Nederlandse staat door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt in een door journalisten aangespannen zaak. Ditmaal mogelijk met gevolgen: de regering kondigde zaterdag aan …lees meer

Persexceptie definitief ten grave gedragen?

Zojuist verscheen een brief van de regering van 27 november 2012 over de mediabegroting 2013. De staatssecretaris van OC&W lijkt in deze brief de persexceptie definitief de nek om te draaien.

Hij schrijft: “In artikel 15 Aw is kort gezegd geregeld dat het overnemen van artikelen door de pers of door een ander medium met dezelfde functie in de pers of een ander medium met dezelfde functie, niet als een inbreuk op het auteursrecht wordt gezien. Voor een geslaagd beroep …lees meer

Journalistiek brongeheim verder verankerd in Telegraaf / Nederlandse Staat

Zoals in ons eerdere bericht (MR 13362) al gesignaleerd heeft het EHRM uitspraak gedaan inzake De Telegraaf, Bart Mos en Joost de Haas tegen de Nederlandse Staat. Deze uitspraak is, zeker in het licht van de eerdere uitspraken in de zaken Voskuil (MR 626) en Sanoma (MR 14 september 2010), een verdere verankering van het journalistiek brongeheim in de Europese …lees meer

Nederlandse Staat verliest zaak bij EHRM over journalistieke bronbescherming Telegraaf

Vandaag heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (“EHRM”) uitspraak gedaan in een zaak tussen de Telegraaf en haar journalisten Bart Mos en Joost de Haas tegen de Nederlandse Staat over journalistieke bronbescherming. Het arrest is het sluitstuk van een langlopend conflict. Het EHRM oordeelt dat de Staat door het inzetten van dwangmiddelen (o.a. aftappen en observeren) tegen de twee journalisten en het opeisen van documenten die onder de Telegraaf berustten in strijd heeft gehandeld met artikel 8 EVRM (recht op privacy) en artikel 10 (vrijheid van meningsuiting en informatiegaring). Dit is het derde …lees meer

Geen verbod op uitzending PowLitie

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam wees op donderdag 15 november mondeling vonnis in een zaak tussen de van internetoplichting beschuldigde B en omroep PowNed. B wilde een uitzending voorkomen van PowLitie die op de vrijdag erna zou worden uitgezonden. Op 16 november verscheen het schriftelijke vonnis.

B was uitgenodigd voor een interview voor een fictief programma (“Over de Grens”), dat …lees meer

Raad voor de Journalistiek op de schop

Villamedia berichtte vrijdag dat de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek op de schop gaat. De wijzigingen volgen op kritiek die al geruime tijd wordt geuit op de Raad (zie bijvoorbeeld hier, hier, hier en hier). Recent ontstond nog discussie op denieuwereporter (met name de comments onder dit artikel) over …lees meer

Rechtbank verlaagt boete TROS voor Sprookjesboomfeest – Update

Het is de TROS niet gelukt een boete van tafel te krijgen voor het uitzenden van het kinderprogramma Sprookjesboomfeest. Dit programma werd eind 2009 uitgezonden en speelde zich af in het sprookjesbos van de Efteling. Een aantal bekende bewoners van het sprookjesbos hadden een rol en daarnaast werd gebruik gemaakt van een digitale animatie van een nieuw te bouwen attractie; de Sprookjesboom. Het Commissariaat van de Media vond dat deze uitzending op ongeoorloofde wijze reclame maakte en bovendien dienstbaar was aan het maken van winst door derden. Op 3 april 2012 werd …lees meer

“Top 10 Legal Disclaimers in Hollywood”

In de zaak over de film “De Heineken Ontvoering” eisten Heineken-ontvoerders Meijer en Boellaard (tevergeefs) een uitgebreide en gespecificeerde disclaimer met daarin de boodschap dat de genoemde scenes verzinsels zijn. Ook in veel andere zaken zien we dat er juridische strijd wordt gevoerd over het gebruik disclaimers in films.

Niet alle filmmakers nemen deze disclaimers echter even serieus. Althans in juridisch opzicht niet, want disclaimers en andere ‘legal statements’ worden door filmmakers -vanuit creatief oogpunt gezien- zo’n beetje tot kunst verheven. Zo mengt Borat zich …lees meer

Twitterfittie rondom Maartje van Weegen

Al eerder berichtten we op MediaReport over een ‘Twitterfittie’. Dit maal is Maartje van Weegen de centrale figuur in een online ruzie. Aanleiding daarvan was de Avond van de Polemiek, waarbij het thema was gericht op “het vellen van een hoge boom”.

Onderzoekster Linda Duits, een van de genomineerden die avond, had Maartje van Wegen uitgekozen als onderwerp voor haar polemiek, die ging over popularisering van de televisiejournalistiek. Ze schreef onder meer het volgende over Van Weegen: …lees meer

Entertainment programma over overleden personen niet per definitie onrechtmatig

In de media is veelvuldig bericht over het feit dat RTL -ondanks een voor haar positief vonnis- beelden van een ‘reading’ van medium Derek Ogilvie met nabestaanden van de in 1995 vermoorde Nicole van den Hurk niet uitzendt (zie onder meer hier). De rechtzaak die daaraan vooraf ging, met als doel uitzending van de beelden te beletten, was gestart door de vader (of stiefvader, daarover zijn partijen het niet eens) van het vermoorde meisje. Aan het vonnis zélf is minder aandacht besteed, terwijl het wel verdere bespreking verdient.

In dit vonnis begint de voorzieningenrechter met de overweging dat …lees meer