Kort geding uitzending KRO Reporter over beveiligingslekken

Eerder deze maand werd de KRO in kort geding gedagvaard in verband met opnames voor de uitzending van 7 december van KRO Reporter. Reporter had aangetoond dat via randapparatuur van computers (zoals scanners, printers en externe harde schijven) toegang kan worden verkregen tot vertrouwelijke informatie. Niet alleen informatie van particulieren, maar ook vertrouwelijke informatie …lees meer

Hilversum voortaan naar Rechtbank “Midden-Nederland”

Op 1 januari aanstaande verandert de zogenaamde gerechtelijke kaart van Nederland, waarbij het aantal arrondissementen – dat wil zeggen het aantal zelfstandig opererende rechtbanken – aanzienlijk wordt beperkt. Het doel is ervoor te zorgen dat “de Rechtspraak in de toekomst de kwaliteit op peil kan houden en slagvaardig kan blijven”. Een belangrijk gevolg is dat de HIlversumse media voortaan …lees meer

Artikel in Kassa Magazine ook in bodemprocedure niet onrechtmatig jegens Pretium

 Het telecombedrijf Pretium spant regelmatig rechtszaken aan tegen media die negatief over het bedrijf berichten (voor recente voorbeelden, zie MR 12012 en MR 9331). In kort geding heeft Pretium tot aan de Hoge Raad zonder succes geprocedeerd over een artikel in Kassa Magazine uit 2008, geschreven door de heer Veenstra (eindredacteur van Kassa). Pretium startte ook een bodemprocedure over dit artikel tegen de VARA en Veenstra. De rechtbank wijst …lees meer

Quote verbeurt geen miljoen euro aan dwangsommen

In 2009 publiceerde Quote een artikel op haar website dat volgens de voorzieningenrechter onrechtmatig was. De rechter droeg Quote op de verdere publicatie van het artikel te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 50.000 per dag (tot een maximum van € 1 miljoen). Op 20 november 2012 constateerde één van de personen die in het artikel werd genoemd dat je het artikel op de website van Quote kon vinden door een aantal zoektermen in te voeren. Hij zei Quote daarop een miljoen euro aan dwangsommen aan. Quote startte een kort geding om de executie van die dwangsommen te voorkomen. De rechter oordeelt …lees meer

Domeinnaam timkuik.org overgedragen aan Tim Kuik

Tim Kuik, directeur van BREIN, krijgt al jarenlang veel en vaak zeer felle kritiek over zich heen over het optreden van BREIN tegen onder meer The Pirate Bay. dat gebeurt bijvoorbeeld via verschillende domeinnamen waarin de naam van Tim Kuik zit verwerkt. Iemand had de domeinnaam timkuik.org geregistreerd. Op de site stonden een paar teksten en een link naar het subdomein fuck.timkuik.org. Tim Kuik diende daarover een klacht in bij de WIPO (World Intellectual Property Organization) en …lees meer

Budgetverdeling publieke omroepen op de schop

In een recente brief heeft de nieuwe staatssecretaris Dekker de mediaparagraaf uit het regeerakkoord nader uitgewerkt. De brief maakt duidelijk dat er behoorlijk wat wijzigingen aan zitten te komen (Klik hier voor de brief).

Allereerst – en dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van het bestaande systeem – wil het kabinet af van de budgetverdeling die gebaseerd is op “missies van individuele omroepverenigingen en hun omvang”. Het kabinet wil toe naar een budgetverdeling …lees meer

Reclame Code Commissie over “onbeperkt alles” en “alles inbegrepen”

Twee recente uitspraken van de Reclame Code Commissie bevestigen het beeld dat absolute claims in reclame-uitingen steeds strikter worden beoordeeld. Hieronder volgt een bespreking van twee recente beslissingen van de RCC over de claims “onbeperkt alles” van T-Mobile en “alles inbegrepen” van Vueling.

T-Mobile “Onbeperkt alles”

De eerste beslissing van de RCC betrof een billboard van T-Mobile met daarop de uiting “Altijd samen met onbeperkt alles internet, bellen & sms*”. De asterisk verwees naar de kleine letters onder aan de afbeelding waarop stondt: …lees meer

Met gelijke munt is (ook) onrechtmatig

Wat begon als een geschil over levering van huwelijksfoto’s eindigde in een aangifte van onder andere eenvoudige mishandeling en talloze negatieve berichten op verschillende websites. Het geschil eindigt bij de rechter, waar verzocht werd tot het verwijderen van de berichten van internet én nakoming van levering van de huwelijksfoto’s. Dat laatste wordt toegewezen. De vorderingen met betrekking tot de berichten wijst de rechter …lees meer