Nieuwsaggregatie en het citeren van nieuwsfoto’s

Mag een nieuws aggregatie website ook foto’s overnemen (in klein formaat)? Die vraag lag voor in de een geschil tussen een fotograaf en de site Ik hou van Breda (ihvbreda.nl). ihvbreda.nl is een internet portaal voor Breda en omgeving. De site bevat een overzicht van nieuws over Breda van andere bronnen, bijvoorbeeld van “www.telegraaf.nl en www.bndestem.nl”, met bronvermelding. In het nieuwsoverzicht staan de kop en de eerste twee à drie regels van het oorspronkelijke bericht. En als er een foto bij het oorspronkelijke bericht staat wordt …lees meer

Inhaken op de troonafstand: wat mag wel, wat mag niet?

Gastpublicatie van inhaakspecialiste Gonnie Spijkstra

Er is al veel over gespeculeerd, maar vandaag gaat Beatrix dan zeer waarschijnlijk bekendmaken dat ze afstand doet van de troon. Inhaakalarm! Maar wat is eigenlijk geoorloofd als het thema van je inhaker het Koninklijk Huis is? Advocaat Jens van den Brink van Kennedy van der Laan, gespecialiseerd in mediarecht, geeft advies.

Volgens de RVD mag je in een inhaker op het Koninklijk Huis alleen maar feliciteren of geluk wensen, de meest saaie inhaaktechniek die er is. Je mag vooral niet een link leggen tussen het merk en het Koninklijk Huis. Klopt dat?

“Dat klopt niet. Wat de RVD wel vaker doet, is het oprekken van rechtspraak in het voordeel van de mensen die zij moet beschermen, in dit geval het Koninklijk Huis. Wat wel klopt …lees meer

’9/11 conspiracy Tweets’ leiden tot opzegging sponsorovereenkomst

In de VS is de bekende American Football speler Rashard Mendenhall zijn 1 miljoen Dollar sponsorovereenkomst kwijtgeraakt met kledingmerk Champion. Aanleiding van de opzegging van het contract door Champion zijn Tweets over de dood van Osama Bin Laden. Mendenhall Twitterde namelijk: …lees meer

Hoofdredacteur Belgische krant De Morgen veroordeeld voor opiniestuk over procureur-generaal

Begin vorig jaar schreef Yves Desmet, de hoofdredacteur van de Belgische krant de Morgen, een opiniestuk over de ‘Antwerpse diamantoorlog’. De zaak gaat over de betrokkenheid van Antwerpse diamantairs bij een grootschalige belastingfraude. De vraag of deze diamantairs vervolgd moeten worden heeft gezorgd voor grote spanningen binnen het Antwerpse parket. Eén van de hoofdrolspelers in de kwestie is procureur-generaal bij het Antwerpse Hof Yves Liégois. In het opiniestuk betichtte Desmet Liégois van het oproepen van …lees meer

Toezichtkosten ‘mediadiensten op aanvraag” (VOD) van 0 naar 200 euro

Het was al langer bekend, maar naar aanleiding van een bericht op de website van het Commissariaat voor de Media toch nog even een herinnering: na de gratis aanloopperiode heeft het Commissariaat de toezichtskosten per gemelde mediadienst op aanvraag opgeschroefd naar EUR 200 per jaar. Dit betekent dat iedere aanbieder van een dergelijke dienst, beter bekend onder de naam video-on-demand, vanaf nu moet betalen voor haar aanmeldingen. Het Commissariaat vindt …lees meer

Rechtbank halveert boete NOS voor sluikreclame

De boete van € 60.000,– die het Commissariaat voor de Media eind 2009 aan NOS had opgelegd voor overtreding van artikel 2.89 Mediawet (sluikreclameverbod) is door de rechtbank Amsterdam op 14 juli 2013 (LJN BY8744) gehalveerd. In de uitspraak komt de rechtbank tot de conclusie dat het Commissariaat geen boeteverhogende omstandigheid, maar wel een boeteverlagende omstandigheid had …lees meer

Minister zegt toe journalistieke bronbescherming wettelijk vast te leggen

Eind vorig jaar heeft het EHRM uitspraak gedaan in de zaak Telegraaf / Staat over journalistieke bronbescherming (zie MR 13383 voor de uitspraak en MR 13405 voor een analyse). Het EHRM oordeelde dat de Staat artikel 8 (recht op privacy) en artikel 10 (vrijheid van meningsuiting/informatiegaring) had geschonden. De Staat kan tot drie maanden na de uitspraak het EHRM verzoeken de zaak voor te leggen aan de Grote Kamer  van het EHRM. Echter, in een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Plasterk dat de regering

…lees meer

Link naar antwoordboekjes geen openbaarmaking, wel onrechtmatig

Na de Britt Dekker-uitspraak leek het er even op dat linken naar inbreukmakende content plotseling kon leiden tot auteursrechtinbreuk. De rechtbank overwoog wel nauwkeurig dat het gezien de omstandigheden een uitzondering betrof, maar dit leidde desondanks tot een hoop ophef. Al helemaal na het Nederland.FM-vonnis (dat ging over het embedden), leek het er op dat het auteursrecht steeds meer van toepassing is op situaties waar de gedaagde het werk niet feitelijk/technisch openbaar maakt. Het blijkt een voortslepende strijd te worden, nu de verschillende uitspraken ook in hoger beroep behandeld worden. Vandaag wees het Hof Amsterdam arrest in een linkzaak, waarin onomwonden wordt geconcludeerd dat een link naar zonder toestemming online geplaatste antwoordboekjes …lees meer

Inschrijving ‘Allah’-beeldmerk afgewezen

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft recentelijk geweigerd het links afgebeelde teken in het merkenregister in te schrijven.

Er wordt in het merkenrecht onderscheid gemaakt tussen absolute- en relatieve nietigheidsgronden (ook wel weigeringsgronden genoemd). Absolute nietigheidsgronden vinden toepassing als het merk in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht. Relatieve nietigheidsgronden zien op rechten van derden. Het BBIE toetst alleen op absolute gronden.

Het BBIE heeft de deposant van het teken, de kunstenaar Teun Castelein, laten weten dat zij …lees meer

Amendement Van Dam in Mediawet

Sinds 1 januari jl. is de Mediawet een artikel rijker: artikel 6.14a. Aanleiding is een amendement van Tweede Kamerlid Van Dam, dat hij indiende in het kader van de wijziging van de Telecommunicatiewet. Wat houdt de wijziging in? De aanbieder van een omroepnetwerk is verplicht …lees meer