Consultation on proposed regulation of online gambling: Dutch market opens up at a price

The Dutch government has proposed new regulation for online gambling in The Netherlands. The Minister of Justice took his time and after more than two years of consideration finally submitted his proposal for public consultation. As indicated, the online gambling market will be regulated through permits. Stakeholders will be pleased that the government is finally trying to …lees meer

Burgemeester Groningen probeert met portretrecht kritische advertentie tegen te gaan

 Dit is een advertentie van het Dagblad van het Noorden van dinsdag 28 mei. Op de foto’s met onderschrift “geschikt of ongeschikt” staan de voormalig burgemeester van Assen Sicko Heldoorn en burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen. Heldoorn stelde zich verkiesbaar voor een tweede termijn, maar de gemeenteraad Assen gaf de voorkeur aan een ander waarna Heldoorn vervroegd aftrad. Rehwinkel ambieert een tweede termijn als burgemeester van Groningen, en daar …lees meer

Rechter wijst klacht van Corendon tegen Klacht.nl van de hand

Op de website Klacht.nl kunnen consumenten klagen over bedrijven en hun producten en diensten. Vervolgens kunnen deze beklaagde bedrijven op hun beurt op de klachten reageren. Bedrijven hebben de mogelijkheid zich vrijwillig aan te melden bij Klacht.nl, met als voordeel dat ze de status van de klachten kunnen veranderen in “in behandeling” of in “opgelost”. Reisaanbieder Corendon was een van die bedrijven die zich …lees meer

Nieuw wetsvoorstel cookiewet schept (eindelijk) duidelijkheid

 Op een mooie pinksterdag (20 mei jl.), heeft minister Kamp (Economische Zaken) het wetsvoorstel gepresenteerd tot wijziging van artikel 11.7a Telecommunicatiewet of kortweg de cookiewet. Na het van kracht worden van dit voorstel wordt het mogelijk bijvoorbeeld analytics-cookies te gebruiken zonder dat de internetgebruiker daarover is geïnformeerd en daarin toestemt. Uit de toelichting bij het voorstel blijkt verder dat …lees meer

Nieuwe mededeling over staatssteun aan films

De Europese Commissie is een consultatie gestart in verband met het opstellen van een nieuwe mededeling staatssteun voor de audiovisuele sector, ter vervanging van de huidige filmmededeling. Door de jaren heen is er een groot aantal films geproduceerd met behulp van staatssteun van EU-lidstaten, waaronder bekende films als Slumdog Millionaire, Gomorra en Waltz with Bashir. Het verlenen van staatssteun zonder goedkeuring van de Europese Commissie wordt gezien als een schending van het mededingingsrecht, indien geen beroep kan worden gedaan op een specifieke uitzondering. Op de naleving van het verbod wordt …lees meer

KRO hoeft Ryanair ruwe beelden interviews niet te overhandigen

KRO’s Brandpunt Reporter besteedde op 28 december 2012 en 3 januari 2013 aandacht aan de bedrijfscultuur van Ryanair en de mogelijke invloed daarvan op de veiligheid. Ryanair startte daarop een bodemprocedure, omdat zij meent dat Ryanair er in de uitzendingen ten onrechte openlijk van wordt beschuldigd de vliegveiligheid in gevaar te brengen door haar brandstofbeleid en door piloten ook te laten vliegen als ze ziek zijn. In de uitzendingen werden diverse betrokkenen geïnterviewd, onder wie een aantal anonieme Ryanair-piloten. Ryanair wilde via de rechter de beschikking krijgen over al het ruwe beeldmateriaal van die interviews, naar eigen zeggen omdat zij vermoedde dat …lees meer

Kritiek op opleiding rij-instructeur in Opgelicht?! geoorloofd

Het Tros consumentenprogramma Opgelicht?! wijdde een uitzending aan (de directeur van) een opleidingsbureau dat onder meer opleidingen verzorgt tot rij-instructeur. In het programma wordt forse kritiek op de bedrijfsvoering van het bedrijf geuit. Zo zou het bedrijf haar belofte tot baangarantie  en studiebegeleiding niet nakomen en draaien de cursisten onverwacht zelf op voor de kosten gemoeid met de examens. In de uitzending worden ook twee gedupeerden …lees meer

UK Defamation Act 2013 belangrijke verruiming uitingsvrijheid

Een procedure in een Engelse rechtbank was altijd de nachtmerrie van veel media. Oliesjeiks, Russische oligarchen en buitenlandse multinationals vonden hun weg naar de Engelse gerechten. In Engeland worden astronomische bedragen toegekend aan partijen die een smaadzaak winnen tegen de media, terwijl media aan zeer strenge eisen moeten voldoen. Zie daarover mijn eerdere post op Mediareport (MR 2009-2981). Obama heeft in 2010 zelfs speciaal een wet in het leven geroepen, om te voorkomen dat Amerikanen in free speech zaken voor de Engelse rechter moeten verschijnen, de Speech Act.

In die situatie in de UK lijkt nu verandering te komen met de nieuwe Defamation Act 2013 (de toelichting staat hier). Deze nieuwe wet is ook goed nieuws voor Nederlandse media, gezien …lees meer

Fusie NCRV en KRO vertraagd?

De Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam heeft NCRV bij beschikking van 19 april 2013 verplicht om haar besluit van 7 november 2012 – tot fusie van de bedrijfsorganisaties van KRO en NCRV – in te trekken. Het besluit is op een aantal punten namelijk niet deugdelijk gemotiveerd, aldus de Ondernemingskamer.

Wat speelde hier? De herziening van het publieke mediabestel en de aangekondigde bezuinigingen gaan leiden tot een ingrijpende wijziging van de publieke omroep. Doel is onder andere om de huidige omroepverenigingen zich te laten hergroeperen tot zes omroeporganisaties, naast twee wettelijke taakorganisaties (3-3-2 model). In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet is dit model nader vorm gegeven. Artikel 9.7 zal erin voorzien dat …lees meer

Beschuldiging door gedupeerde consument van “vermoedelijke oplichting” kan door de beugel

Webshop Sports 24 en haar directeur worden op het internet door een gedupeerde consument betiteld als “vermoedelijke oplichters”. Reden daarvan is volgens de man dat er producten bij Sports 24 worden besteld, maar dat de levering nooit plaatsvindt, terwijl er wel voor wordt betaald. Ook zouden betaalde bedragen ten onrechte niet worden gerestitueerd.

Sports 24 stapt naar aanleiding van deze beschuldiging naar de rechter en eist (na een aantal vorderingen te hebben laten vallen) een verbod op de beschuldiging van vermoedelijke oplichting.

De rechtbank overweegt dat …lees meer