GeenStijl niet (langer) Unesco approved?

GeenStijl kreeg eind mei bericht van de Koninklijke bibliotheek dat de website zou worden  gearchiveerd voor toekomstig onderzoek. Want, aldus de KB “Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.”

Daarop verscheen er al snel een “Unesco Approved” logo op GeenStijl. En dat nu schoot in het verkeerde keelgat van de Nationale UNESCO Commissie in Den Haag, die GeenStijl sommeerde het logo te verwijderen. Daar zou Unesco …lees meer

Mind the ban: UK mag van het EHRM politieke reclame verbieden

In Engeland is politieke televisiereclame uit den boze. Dit gaat zo ver dat ook algemene politieke standpunten niet tijdens reclameblokken mogen worden uitgezonden. De zogenaamde Animal Defenders International liep een aantal jaar geleden tegen dit verbod aan toen zij een ideële reclame over dierenleed moesten voorleggen aan de Broadcast Advertising Clearance Centre. Dit ‘Clearence Centre’ vond de boodschap te politiek en verbood de reclame. Dit leidde tot een beroep bij het EHRM dat in de samenstelling van de Grote Kamer (17 rechters) over deze gang van zaken heeft geoordeeld. Opmerkelijk genoeg …lees meer

Wijzigingen Mediawet in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer staan de komende week twee wetsvoorstellen tot wijziging van de Mediawet op de agenda. De eerste wijziging houdt verband met de verspreiding van televisie- en radio-programmakanalen en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen. Met het tweede wetsvoorstel wil de regering …lees meer

Rechter beveelt Pretium opnames klantgesprekken af te staan

Pretium, de bekende aanbieder van telefoniediensten, ligt in de clinch met de familie van een van haar klanten. Dit heeft geleid tot een procedure die heel kort gezegd op het volgende neerkomt. Eind 2012 heeft een medewerkster van Pretium de 80-jarige schoonmoeder van een van de eisers (de familieleden)  telefonisch benaderd. Volgens Pretium heeft deze bejaarde dame tijdens dat gesprek een telefoonabonnement afgesloten, waarna Pretium dit schriftelijk heeft bevestigd. Eisers menen echter dat deze dame onder valse voorwendselen een telefoonabonnement …lees meer

Portretrecht geen exclusief exploitatierecht: logisch

Tien jaar na het verschijnen van het fotoboek “de Ajacied” over Johan Cruijff, uitgebracht door uitgeverij Tirion, velt de Hoge Raad zijn finale oordeel. Wat in 2003 begon met een kort geding, eindigt in 2013 met dit arrest van de Hoge Raad in de bodemprocedure. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof en de rechtbank: publicatie van het boek is niet onrechtmatig, Cruijffs portretrechten zijn niet geschonden. Erkend wordt dat Cruijff een zogenaamde verzilverbare populariteit heeft. Maar anders dan Cruijff stelde, geeft hem dat geen …lees meer

¡Así es! Spaanse rechter: enkel stellen dat een link onrechtmatig is niet genoeg voor takedown door Google

Onder het kopje grensoverschrijdend nieuws, berichten wij over een uitspraak van het Spaanse hooggerechtshof dat heeft moeten oordelen in welke situatie Google links moet verwijderen. Dit oordeel biedt interessante inzichten die ook voor ons land relevant kunnen zijn, omdat de aansprakelijkheid van tussenpersonen (zoals Google) nog steeds in ontwikkeling is. Het Spaanse hooggerechtshof bevestigt dat een klager, die content (in dit geval een link) verwijderd wil hebben …lees meer

Rectificatie in the Sun

Rectificatie van vandaag in Engelse krant the Sun.

Bestemd voor “any alien lifeforms for linking them to Scientologists”. Via @JamesManning4 en @PeterNoorlander.

Mediarecht Actueel: Kroniek Persrecht 2011 – 2012

Vorige week verscheen in Mediaforum onze Kroniek Persrecht 2011-2012, met een overzicht van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van (on)rechtmatige publicaties uit de periode 2011 tot en met 2012.

Hier vast een tipje van de sluier in de vorm van de highlights en onze slotopmerking.

Highlights afgelopen 2 jaar: Vanzelfsprekend ruime aandacht voor de Straatsburgse arresten Von Hannover II en Axel Springer. Beide uitspraken behoorden meteen tot de standaard jurisprudentie. Ook het arrest RTBF/België over de (on)mogelijkheid …lees meer