Supreme Court VS trekt stekker uit Aereo’s online televisie

Er worden online nog steeds gaten in de markt gevonden. Vooral het aanbieden van offline content blijft interessant. Helaas botst dit nog wel eens met auteursrechten. Zo ondervond ook het Amerikaans Aereo, dat vorige week van de Amerikaanse Supreme Court te horen kreeg dat ze in wezen haar tent kan sluiten.

Amerikaanse kabelaars stellen zich enigszins terughoudend op richting …lees meer

EHRM: claimbrief bommenlegger valt niet onder brongeheim – klacht Ravage inadmissible (Ostade Blade t. Nederland)

Eerder schreven wij al over de zaak Ravage. Die procedure begon in 1996, en eindigt nu voor de poorten van het EHRM, die de klacht van EHRM dat sprake is van schending van het brongeheim, afwijst omdat deze klacht volgens hen “manifestly ill-founded” is. Overigens maar liefst 8 (!) jaar na het indienen van de klacht.

In mei 1996 deed de recherche een inval bij het kantoor van het actieblad Ravage in Amsterdam. De aanleiding was een door Ravage ontvangen claimbrief die verwees naar een bomaanslag op …lees meer

Prins Albert van Monaco verliest privacy zaak tegen publicaties over buitenechtelijke kind in Paris Match – EHRM in Couderc t. Frankrijk

De koninklijke familie van Monaco blijft de burelen bezig houden. Na prinses Caroline, die meerdere rechtszaken voerde tegen de Duitse staat om haar te beschermen tegen opdringerige paparazzi, is nu prins Albert aan de beurt.

Het Franse Paris Match plaatste in 2005 een uitgebreid artikel waarin stewardess Nicole Coste beweerde een zoon te hebben met prins Albert. Het artikel ging vergezeld van meerdere foto’s waarop Coste, het kind, maar ook de prins (onder meer met zijn zoon) te zien waren. De prins klaagde vervolgens het tijdschrift in Frankrijk aan wegens het schenden van zijn privacy. Met succes, hij kreeg een schadevergoeding van 50.000 euro en het tijdschrift moest een bericht over …lees meer

Uitlatingen schrijvers “Arnhemse Villamoord” niet verboden

Twee docenten aan de Universiteit Maastricht onderzochten het bewijs dat leidde tot de veroordeling van negen personen voor het doodschieten van een villabewoonster in Arnhem. In de media is deze zaak ook wel bekend als de “Arnhemse Villamoord”. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een boek waarin wordt gesteld dat de bewuste negen personen enkel op basis van valse bekentenissen – en dus ten onrechte – zijn veroordeeld. Verder worden in het laatste hoofdstuk vraagtekens geplaatst bij de rol die een zekere mevrouw …lees meer

EU Hof: webpagina bekijken is geen auteursrechtinbreuk…

Begin deze maand heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de vooral aan de andere kant van de Noordzee lang verwachte Meltwaterzaak. Deze procedure draaide in de kern om de nogal principiële vraag of je als internetter toestemming nodig hebt van de auteursrechthebbende om een internetpagina te bekijken. Ja, dat leest u goed. Een Engelse rechter vroeg zich af of niet alleen de websiteaanbieder een licentie nodig heeft voor het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, maar of dit ook geëist kan worden van het browsende internetpubliek. De Auteursrechtrichtlijn zou hierover onduidelijk zijn.

Op eerste gezicht een vraag die vanuit Nederlandse optiek de wenkbrauwen enigszins doet fronsen. Je vraagt je af waar deze inbreuk plaats zou moeten vinden. Het Hof van Justitie blijkt …lees meer

Pyrrus overwinning model tegen Quote?

Talitha Van Zon kreeg nationale en internationale bekendheid omdat ze in 2011 een relatie zou hebben gehad met Mutassim Kaddafi, een van de zonen van de overleden Libische ex-dictator Kaddafi. Bovendien werd Van Zon er door een vriendin van beschuldigd door haar te zijn meegelokt naar Tripoli waar ze zou zijn verkracht door Mutassim Kaddafi. Het OM vond overigens dat er onvoldoende bewijs was voor deze beschuldiging.

Recent deed de rechtbank Amsterdam uitspraak over …lees meer

Rectificatie!

In de serie toprectificaties.

Via @a_ruggenberg

Programmagegevens nu definitief vrij – rechtbank Amsterdam wijst in bodemprocedure vorderingen NPO tegen Telegraaf af

Op 20 mei 2014 wees het Gerechtshof Amsterdam al een tussenarrest in kort geding in de langlopende strijd tussen de Telegraaf en de NPO over de progammagegevens. Volgens het Hof werden die gegevens niet beschermd door de geschriftenbescherming, en ook niet door het “volle” auteursrecht (daarover meer hier: MR 2014-034). Maar tot een einduitspraak kwam het nog niet. Partijen moesten zich van het Hof over een aantal andere punten (nogmaals) bij akte uitlaten. En dat betekende dat het op 13 juni 2012 aan de Telegraaf opgelegde gebod om het uitgeven van …lees meer

Christien Wildeman op Radio 1 over Google en “het recht om vergeten te worden”

Afgelopen vrijdag kwam Google met een nieuw formulier voor verwijderingsverzoeken van privépersonen naar aanleiding van het omstreden arrest van het Europese Hof van Justitie. In het Radio 1 programma Dit is de Dag besprak Jeroen Snel de mogelijke consequenties voor privépersonen, internetgebruikers en Google met Christien Wildeman. Christien schreef een kritische opinie over het arrest van het Europese Hof van justitie en “het recht om vergeten te worden”.

Google Spain arrest is slecht nieuws

Het recente Google Spain arrest (Google Spanje / Costeja Gonzales), waarin het Hof van Justitie EU een “right to be forgotten” creëerde, heeft een schok teweeg gebracht. Zelfs privacy-voorvechters waren niet onverdeeld gelukkig met de uitspraak, die een klap in het gezicht was voor de vrijheid van meningsuiting. Nu we twee weken verder zijn steken ook geluiden de kop op dat de uitspraak zo erg nog niet is, dat de gevolgen wel mee zullen vallen en dat de uitspraak zelfs goed nieuws is voor journalisten.

Ik ben er de afgelopen weken juist meer en meer van overtuigd geraakt dat de uitspraak slecht nieuws is. Sowieso voor zoekmachines, internetgebruikers en media. En het valt zelfs te betwijfelen of de uitspraak op de lange termijn echt een oplossing biedt voor – in sommige gevallen …lees meer