EHRM over online archief: het is niet aan rechter om geschiedenis te herschrijven

Het is nog steeds een beetje komkommertijd in de mediarechtspraak. Dus tijd om alsnog een interessant arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van vorig jaar over het online archief te bespreken. Dit arrest impliceert dat rechters niet zomaar de verwijdering kunnen bevelen van onrechtmatige online publicaties. In plaats daarvan zouden zij wel publicatie van een aanvullend commentaar op kunnen leggen.

De zaak Wegrzynowski en Smolczewski tegen Polen draaide om een publicatie van twee journalisten van de Poolse krant Rzeczpospolita in 2000. De journalisten beschuldigden de klagers (een tweetal juristen) in deze zaak ervan dat zij ten onrechte hadden geprofiteerd van …lees meer

Hof Amsterdam: Het Parool verleende (toch) voldoende gelegenheid tot wederhoor

Op 5 augustus deed het hof Amsterdam uitspraak in het spoedappel aangespannen door Het Parool tegen Waterfront c.s. Eerder schreven wij al over de uitspraak van de voorzieningenrechter, waar het appel tegen gericht was. De voorzieningenrechter oordeelde dat Het Parool onvoldoende gelegenheid tot wederhoor had geboden voor publicatie van een artikel over Waterfront c.s.. Ondanks dat Het Parool langer dan – de gangbare termijn van 24 uur – aan Waterfront c.s. gelegenheid tot wederhoor had geboden, en het artikel een week van tevoren in concept was toegestuurd, oordeelde de voorzieningenrechter dat dit niet voldoende

…lees meer

Geen getuigenverhoor in zaak tussen SBS en Red Arrow over tv-format ‘Het Geheim van een Goed Huwelijk’

Op 7 augustus heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek van Red Arrow tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor voor onderzoek naar het ontstaan van een tv-format van SBS en Talpa afgewezen. Red Arrow deed dit verzoek  ter voorbereiding van een bodemprocedure die ze overweegt in te stellen tegen SBS en Talpa.

Hier ging het een en ander aan vooraf. TV-producent Red Arrow heeft met SBS en Talpa onderhandeld over de verkoop van het tv-format ‘Married at First Sight’. De onderhandelingen liepen op niets uit en Red Arrow verkocht het format aan RTL.

Kort daarna …lees meer

EHRM in Axel Springer (2): veroordeling Bild strijdig met artikel 10 EVRM

Gerhard Schröder was bondskanselier van Duitsland tot 2005. Hij trad af omdat het Duitse parlement een door Schröder zelf georganiseerde stemming over zijn positie niet ondersteunde. Zeer kort na zijn vertrek trad hij in dienst bij een Duits-Russisch energiebedrijf. Deze samenloop van omstandigheden riep vragen op. De parlementariër Carl-Ludwig Thiele opperde in de Duitse krant Bild (van uitgever Axel Springer) dat het wel eens zou kunnen dat Schröder zelf zijn aftreden had georganiseerd om zo snel mogelijk bij het energiebedrijf in dienst te treden. Schröder vorderde een verbod op verdere publicatie van deze passage, wat tot in hoogste instantie werd toegewezen. De Duitse rechter nam Bild daarbij met name kwalijk dat in het gewraakte artikel geen verzachtende omstandigheden stonden, en dat Bild de mening van Schröder over de kwestie niet had weergegeven. Bild stapte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat in zijn recente arrest (Axel Springer t. Duitsland II) oordeelde …lees meer