Wegener mocht schrijven over rol van Zierikzeeër in de Hofstadgroep, met gebruik volledige naam

Mocht de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) schrijven dat een inwoner van Zierikzee een rol speelde in het netwerk van de Hofstadgroep?  Dat was de inzet van een kort geding aangespannen door de Zierikzeeër tegen PZC’s uitgever Wegener.

De Zeeuwse krant wijdt eind 2014 een artikel aan …lees meer

Vermelden volledige naam slachtoffer in ‘Rotterdamse Penoze’ is toegestaan

Onder welke omstandigheden mag een journalist de volledige naam van een slachtoffer gebruiken in een publicatie? Die vraag kwam aan de orde in een kort geding tussen een Rotterdamse barvrouw en schrijver Gerhardt Mulder / uitgeverij Just Publishers. De voorzieningenrechter wees …lees meer

Hof Amsterdam bevestigt rechtmatigheid uitzendingen KRO Brandpunt Reporter over Ryanair

Eind 2012 en begin 2013 zond de KRO twee afleveringen uit van Brandpunt Reporter over Ryanair, getiteld “Mayday, Mayday”. Eind 2013 volgde een derde deel. In de uitzendingen wordt de bedrijfscultuur van Ryanair, en de invloed daarvan op de veiligheid, aan de kaak gesteld. Ryanair startte daarop een bodemprocedure tegen de KRO. De rechtbank oordeelde op 16 april 2014 dat de uitzendingen niet onrechtmatig waren en wees de vorderingen van Ryanair tot onder meer rectificatie af. Ryanair ging daarop in hoger beroep. Het Hof wees deze week arrest en …lees meer

Uitzenden van Eredivisiewedstrijden in kroeg zonder licentie levert auteursrechtinbreuk op

Het afgelopen seizoen heeft de Eredivisie verschillende procedures gevoerd tegen horecagelegenheden die zonder toestemming live Eredivisiewedstrijden uitzonden. Dat zit als volgt. Live registraties van Eredivisie-wedstrijden zijn auteursrechtelijk beschermd. Zie voor meer daarover deze post van mede-blogger Jens van den Brink over de recente zaak MyP2P. Dat houdt in dat als een horecagelegenheid of sportclub de wedstrijden aan haar gasten wil vertonen, er toestemming moet zijn van de Eredivisie, die rechthebbende is op de live registraties. Om die toestemming te verkrijgen, kunnen horecagelegenheden en sportclubs …lees meer

Hof Den Bosch in MyP2P over auteursrecht op vastlegging sportwedstrijden en framed linken

Het Hof Den Bosch heeft (tussen)arrest gewezen in de zaak tussen MyP2P en verschillende sportbonden. MyP2P biedt op haar website links aan naar sportwedstrijden die zonder toestemming van de rechthebbenden op andere websites live worden gestreamed. De hoofdvraag in deze procedure is of dat auteursrechtinbreuk oplevert.

Het Hof legt uit hoe de site …lees meer

Nieuwe Wet Auteurscontracten: doe de Contract Check bij KVdL

De nieuwe Wet Auteurscontractenrecht is per 1 juli 2015 in werking getreden. (Zie ook MR 2015-043) Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor alle bedrijven die overeenkomsten sluiten met makers van auteursrechtelijk beschermde werken met als doel deze werken voor het publiek te gaan exploiteren.

Het team Media en IE van Kennedy Van der Laan biedt u een Contract Check aan voor zowel bestaande als nieuwe contracten en algemene voorwaarden …lees meer

Grote Kamer EHRM in Delfi: veroordeling nieuwssite voor comments blijft in stand

De Estse nieuwssite Delfi werd in Estland veroordeeld tot betaling van schadevergoeding voor comments die onder nieuwsartikelen op haar website waren gepubliceerd. Delfi stapte daarop naar het EHRM. Het Eerste Kamer van het EHRM oordeelde (zie MR 2013-068) dat de veroordeling van Delfi geen ontoelaatbare schending van artikel 10 EVRM opleverde. Delfi liet het hier niet bij zitten en ging in beroep tegen deze beslissing bij de Grand Chamber van het EHRM, ondersteund door een groot aantal media-organisaties, waaronder Nederlandse uitgevers en organisaties. Bij arrest van 16 juni 2015 heeft de Grand Chamber dit beroep …lees meer

Nieuwe tarieven voor programmagegevens?

De staatssecretaris van OCW heeft afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er een versneld onderzoek komt naar de vaststelling van nieuwe tarieven voor de televisieprogrammagegevens van de publieke omroepen. Aanleiding daarvoor is de rechtszaak tussen De Telegraaf en de NPO, waarin de rechter heeft beslist dat …lees meer