EHRM benadrukt belang van bescherming bronnen en klokkenluiders in Görmüş / Turkije

Deze recente uitspraak van het EHRM draait om een artikel in het Turkse tijdschrift Nokta uit 2007, waarin onthuld werd dat het Turkse leger een systeem van classificatie van journalisten hanteerde waarin deze als ‘favourable’ of ‘hostile’ werden aangemerkt. ‘Hostile’ journalisten werden uitgesloten van deelname aan activiteiten van het Turkse leger. Na publicatie trof het Turkse leger vergaande maatregelen tegen Nokta, met als doel de identiteit van de bronnen van het artikel te achterhalen. Het EHRM oordeelt (arrest in het Frans, samenvatting -pdf- in het Engels) dat …lees meer

Nog onduidelijkheid Eerste Kamer over wetsvoorstel ‘Huis voor Klokkenluiders’: stemming uitgesteld

Op 16 februari jl. zou de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel “Huis voor Klokkenluiders”. Deze wet bevat verschillende bepalingen die extra bescherming zouden moeten geven aan klokkenluiders. Echter, er bleek nog te veel onduidelijkheid te bestaan over verschillende aspecten van het wetsvoorstel, zoals bijvoorbeeld wie er allemaal wel en niet terecht kunnen bij het Huis (alleen werknemers, of ook zzp-ers en andere derden). De geplande stemming is om die reden niet doorgegaan: op 1 maart 2016 zal in de plenaire vergadering van de Eerste …lees meer

Onderzoeksjournalist stelt terecht misstand verduistering aan de kaak in Onopgeloste Zaken

In een recente uitzending van “Onopgeloste Zaken” wordt door Alberto Stegeman aandacht besteed aan het verhaal van een familie die het slachtoffer is geworden van verduistering.

Vanwege een voorgenomen verbouwing besloten zij hun inboedel op te laten slaan bij een opslagbedrijf. Na een gesprek met de vertegenwoordiger van het bedrijf worden de spullen opgehaald en opgeslagen. Toen de verbouwing klaar was bleken het opslagbedrijf en de vertegenwoordiger echter in rook te zijn opgegaan, evenals de inboedel van de familie. Stegeman onderzoekt de zaak en doet daar verslag …lees meer

EHRM in MTE en Index t. Hongarije: nieuwssite niet aansprakelijk voor ‘rude and vulgar comments’

Eerder deze maand kwam het EHRM met een belangrijk arrest over de aansprakelijkheid van nieuwssites voor comments van derden: MTE en Index t. Hongarije. Het lijkt goed nieuws voor sites die lezers ruimte geven om comments te plaatsen. Sites lijken daar minder snel aansprakelijk voor te kunnen worden gesteld dan leek na het bekende Delfi arrest uit 2015. In Delfi bepaalde de Grote Kamer van het EHRM dat de Estse nieuwssite Delfi terecht aansprakelijk was gehouden voor comments die onder nieuwsartikelen op haar website waren gepubliceerd. Het EHRM lijkt in Index de impact van Delfi te willen inperken. Het toelaten van ongefilterde comments kan op zich geen reden zijn om de site waar de comments staan aansprakelijk te houden, ook niet als de site had moeten beseffen dat sommige comments mogelijk onrechtmatig zouden zijn. Zo’n regel zou de vrijheid om informatie te verstrekken op het internet ondermijnen.

Het EHRM benadukt verder dat de stijl die in veel comments wordt gebruikt deel uitmaakt van de uitingsvorm en dus ook wordt beschermd door de uitingsvrijheid. Ook op andere punten veel interessants voor de perspraktijk in …lees meer

Bouwbedrijf geen recht op NAW-gegevens van Ziggo bij negatieve reviews

Vorige week heeft de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om NAW-gegevens gericht aan Ziggo (opnieuw) afgewezen. Een Castricums bouwbedrijf wilde weten wie er achter bepaalde ‘negatieve reviews’ zat en had hierbij IP- en mailadressen verzameld. Niet duidelijk werd echter of achter de vermeend onrechtmatige uitingen daadwerkelijk …lees meer