Partijlidmaatschap van rechters is niet relevant, ook niet in zaak Wilders

Kennedy Van der Laan’s Jan van der Grinten en prof. Tom Barkhuysen schreven een kritische opinie in de Volkskrant over het bericht dat in de strafzaak tegen Wilders rechters zijn geselecteerd die niet lid zijn van een politieke partij:

In de Volkskrant van 9 maart jl. schrijft Martijn Boot in deze rubriek dat de politieke kleur van de rechters bepalend is voor hun vonnissen (‘Politieke ideeën rechters bepalen vonnis Wilders’). Wij menen dat de Amerikaanse situatie waarop Boot doelt niet van toepassing is op de Nederlandse omstandigheden. De benoeming van rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof is immers in hoge mate een politieke aangelegenheid. In die benoemingen ligt de verwachting besloten dat de desbetreffende rechter een meer of minder …lees meer

Rechtbank wijst verzoek Pretium om ‘stalkingsverbod’ jegens journalist af

Pretium trad op tegen een (toekomstige) publicatie die volgens haar onrechtmatig was. Nou is dat niet bepaald uitzonderlijk. Wat dit geval bijzonder maakte, is dat Pretium journalist Peter Olsthoorn wilde verbieden om verder onderzoek te doen voor een boek over Pretium en de banden van het bedrijf met fondsenwerver Delphi, dat in het verleden ook fondsen wierf voor instanties als de Hartstichting, de Maag Lever Darmstichting, de Stichting Vluchteling en de Nierstichting. Het bedrijf vond dat Olsthoorn hen stalkte en door uitlokking belastend materiaal over Pretium probeerde te vergaren. Pretium, haar directeur en Delphi startten een bodemprocedure waarin zij onder meer vorderden dat …lees meer

Google moet recensies op Google Maps verwijderen en NAW afgeven

Opnieuw een zaak waarin wordt geëist content offline te halen en NAW-gegevens te verstrekken. Ditmaal gericht tegen Google Maps. In Google Maps kan namelijk bij specifieke locaties een recensie worden gegeven. Een kinderdagverblijf klaagde in dit geval dat bepaalde recensies bij haar locatie fake en (dus) onrechtmatig waren. De recensies waren geplaatst met naam en portretfotootje en gingen vooral over de alarmerende kwaliteit van het kinderdagverblijf. Een (vermeende) oma schreef …lees meer

Huis voor de Klokkenluiders zou klokkenluiden wel eens veel lastiger kunnen maken

We hebben op Media Report al verschillende keren aandacht besteed aan het wetsvoorstel ‘Huis voor de Klokkenluiders’ (zoals bijvoorbeeld recent), dat de positie van klokkenluiders zou moeten versterken. Het voorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer (update; het is inmiddels door de eerste Kamer heen). We waarschuwden eerder al dat dit voorstel wel eens averechts zou kunnen werken. Vandaag verscheen in de Telegraaf een interessant artikel van de hand van Ariane Kleijwegt, waarin dit kritische geluid vanuit verschillende kanten valt te horen (waaronder van ondergetekende).

’Klokkenluider monddood’
Juristen twijfelen over Huis voor Klokkenluiders
door Ariane Kleijwegt

De weg lijkt vrij voor het Huis voor Klokkenluiders, waar vandaag over gestemd wordt in de senaat. Maar juristen twijfelen of het Huis niet averechts zal werken en klokkenluiders in plaats van gehoord monddood …lees meer