Schadevergoedingsverplichting AVROTROS aan Lako Kennels definitief

De Hoge Raad heeft onlangs het cassatieberoep van AVROTROS verworpen op grond van art. 81 lid 1 RO (dus zonder nadere motivering). Hiermee is een aan AVROTROS opgelegde schadevergoedingsverplichting voor een onrechtmatige tv-uitzendingvan € 328.109,- definitief komen vast te staan.

Achtergrond van de zaak

In mei 2004 was een aflevering van het programma TROS Radar gewijd aan malafide …lees meer

Publicaties over ‘nazibeurs’ hoeven niet te worden verwijderd

De organisator van een militariabeurs startte een kort geding tegen publicaties waarin de beurs volgens de organisator ten onrechte zou zijn afgeschilderd als een ‘nazibeurs’ en in verband zou zijn gebracht met strafbare feiten. Hij vorderde verwijdering van de publicaties.

De publicist, die ook al eerder actie heeft gevoerd tegen een soortgelijke beurs, stelt in de publicaties diverse activiteiten aan de kaak die volgens hem te maken zouden hebben met neonazisme. Zoals het handelen in voorwerpen met nazisymbolen. Voorts publiceert hij een artikel met de kop “Handelaren in nazispullen starten proces tegen critici”, waarbij hij een portretfoto van de organisator van de
beurs plaatst.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de …lees meer

EHRM over verborgen camera in Bremner t. Turkije

Recent oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) – na het eerdere arrest Haldimann - voor de tweede keer in korte tijd over het gebruik van een verborgen camera. Dat gebeurde in de zaak Bremner t. Turkije (arrest alleen in het Frans).

Bremner was een Australiër, die in Turkije werkte voor een Australische krant. Bremner verspreidde naast zijn baan als journalist als vrijwilliger gratis christelijke boeken. Dit was ‘aan het licht gekomen’ door een undercover reportage met verborgen camera van een Turks …lees meer

SIDN tegen voorstel blokkeren sites door Kansspelautoriteit

In ruil voor het openen van de online kansspelmarkt, wil de regering verregaande bevoegdheden introduceren om illegaal online aanbod tegen te gaan. Het wetsvoorstel ‘kansspelen op afstand’, waarvan de behandeling keer op keer wordt uitgesteld, geeft de Nederlandse Kansspelautoriteit de bevoegdheid om ISPs te bevelen domeinnamen te blokkeren van websites die in Nederland illegale kansspelen aanbieden. Op deze manier zouden …lees meer

CvB Reclame Code Commissie: billboardposters Suit Supply toegestaan, afbeelding op website niet

Op 18 mei 2016 heeft het College van Beroep (CvB) beslist op het door Suit Supply ingestelde beroep tegen de beslissing van de Reclame Code Commissie (RCC) dat drie reclame-uitingen van Suit Supply in strijd waren met de artikel 2 Nederlandse Reclame Code (NRC). Dit artikel bepaalt dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. In tegenstelling tot de Commissie achtte het College van Beroep twee van de drie reclame-uitingen niet in strijd met dit artikel. …lees meer

Rechter wijst verzoek Moszkowicz om inzage scripts en scenario’s serie ‘De Maatschap’ toe

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 mei 2016 een verzoek van Robert Moszkowicz om inzage in al inbeslaggenomen scripts en scenario’s van de vierdelige dramaserie ‘De Maatschap’ toegewezen. Moszkowizc-telg Robert is van mening dat de, voor dit najaar geplande, serie auteursinbreuk maakt op zijn boek ‘De Straatvechter, mijn verhaal’ en had op 22 april 2016 bewijsbeslag gelegd.

Moszkowicz wilde nader onderzoek verrichten naar een mogelijke auteursrechtinbreuk naar aanleiding van informatie die in de media was verschenen over de door Dutch Mountain Films en de VPRO geproduceerde serie over gebeurtenissen rondom de familie Moszkowicz. Daarnaast gaf …lees meer