EHRM in Ziembinski/Polen: veel ruimte voor gebruik sarcasme en ironie in journalistiek

Maciej Ziembinski, een Poolse opiniemaker, publiceert in 2004 een artikel met de titel “Elegantly wrapped dung”, waarin hij een plan van een paar ambtenaren en de burgemeester van het district Radomsko bekritiseert. In het artikel noemt hij de heren onder meer “numbskull”, “dim-witted official”, “poser” en “dumb bosses”. De ambtenaren en de burgemeester doen aangifte, die leidt tot een veroordeling wegens belediging. Ziembinski stapt naar het EHRM. In een recent arrest …lees meer

The Guardian/FT: Europese Commissie wil naburige rechten voor uitgevers

The Guardian en de Financial Times berichten vandaag dat de Europese Commissie regelgeving aan het voorbereiden is op grond waarvan naburige rechten zich ook tot uitgevers zouden gaan uitstrekken. Daar was al (veel) langer sprake van, maar er lijkt nu ook op niet al te lange termijn een concreet voorstel van de Commissie te gaan komen. Het doel van de nieuwe regelgeving zou zijn uitgevers meer mee te laten delen in de inkomsten van de online advertentiemarkt, waar op dit moment volgens de Commissie grote spelers als Google onevenredig veel inkomsten mee vergaren. Door het uitbreiden van naburige rechten naar uitgevers zouden …lees meer

Streisand heeft opnieuw effect

Naar de rechter om iets uit de pers te houden heeft het nadeel dat je in de rechtszaal publiek moet verkondigen wat er nou precies aan scheelt. Barbra Streisand ontdekte in 2003 dat dit tot nogal wat interesse kan leiden toen ze luchtfoto’s van haar woning wilde laten verbieden. Sommige mensen raken immers vooral geïnteresseerd als ze iets niet mogen zien. Dit leidt tot het negatieve effect dat perszaken soms meer aandacht tot gevolg hebben; volgens Wikipedia een psychologisch fenomeen: het Streisandeffect. Er lijkt nu echter een nieuw – totaal ander – Streisandeffect …lees meer

Eisen Gemeente Den Haag in kort geding tegen GeenStijl afgewezen

In een filmpje dat recent op Dumpert en GeenStijl verscheen is een vrouw te horen die, terwijl een vriend van haar wordt gearresteerd en zij dit filmt, tegen de politie beweert dat zij ‘de bestuursadviseur van Van Aartsen’ is. Bij het filmpje staat een tekstje en de kop van het item is “Bestuursadviseur van Aartsen filmt arrestatie”. De Gemeente Den Haag, stellend dat de dame in het filmpje niet de bestuursadviseur van Van Aartsen zou zijn, startte daarop een kort geding om rectificatie af te dwingen. De voorzieningenrechter wijst in haar recente vonnis (pdf) …lees meer

Veroordeling voor majesteitsschennis op internet: strijdig met artikel 10 EVRM?

Majesteitsschennis: het is nog steeds een strafbaar feit in het Nederlandse strafrecht (artikel 111 Sr). Dat het ook bepaald geen dode letter is blijkt weer uit een recent vonnis van de Rechtbank in Zwolle. De verdachte was majesteitsschennis ten laste gelegd vanwege een Facebook-post waarin hij Willem-Alexander een “moordenaar”, “verkrachter”, “onderdrukker” en “dief” had genoemd. Daarbij had hij een executie-foto van IS zo bewerkt dat het hoofd van Willem-Alexander “in de positie van de te executeren persoon is geplaatst”. De Rechtbank oordeelt …lees meer

PowNed en de Syrische vluchteling

Eind vorig jaar veroordeelde de voorzieningenrechter PowNed scherp omdat PowNed niet met open vizier had gehandeld toen zij vluchtelingen bij een azc interviewde. In hoger beroep oordeelt het Hof daar nu anders over. PowNed was te goeder trouw. Het Hof gaat ervan uit dat als de journalist had gezegd dat ze van PowNed was, de gesprekken direct door het COA waren beëindigd. Het Hof noemt het evident dat voor de Nederlandse bevolking een groot maatschappelijk belang bestaat om de asielzoekers te leren kennen, waaronder hun visie op homoseksualiteit en vrouwenrechten en seks. De pers heeft een groot belang deze informatie te vergaren en te verspreiden.

De handelwijze van PowNed was dus gerechtvaardigd. Alleen het beruchte fragment waarin de Syrische vluchteling over zijn grote ballen vertelt …lees meer

Overzicht EHRM jurisprudentie over Hate Speech

Naast de eerdere fact sheet over bronbescherming, heeft het Europees Hof voor de Rechten recent ook een handige factsheet gepubliceerd over hate speech (pdf).

Het EHRM haalt ter introductie twee standaard arresten aan die in grote lijnen de grenzen aangeven:

Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of [a democratic] society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to …lees meer

Overzicht EHRM jurisprudentie over brongeheim

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een factsheet gepubliceerd met een handig overzicht van de EHRM rechtspraak over het brongeheim.

“The European Court of Human Rights has repeatedly emphasised that Article 10 of the European Convention on Human Rights safeguards not only the substance and contents of information and ideas, but also the means of transmitting it. The press has been accorded the broadest scope of protection in the Court’s case law, including with regard to confidentiality of journalistic sources. “Protection of journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom. … Without such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the public on matters …lees meer