Gemiste kans – Hoge Raad copy paste Google Spain

De Hoge Raad heeft bij arrest van 24 februari 2017 de overwegingen van het Google Spain arrest van het EU Hof van Justitie over het right to be forgotten overgenomen. En hoewel de Nederlandse rechter zich moet houden aan de uitspraken van het EU Hof, is dat toch een gemiste kans. Met name omdat zo wel erg gemakkelijk vaste jurisprudentie van een andere Europese rechter, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), en die van de Hoge Raad zelf, terzijde wordt geschoven, zonder daar een woord aan vuil te maken.

Dit is de cassatie van het vonnis waarin voor zover bekend voor het eerst in de EU het Google Spain arrest door een nationale rechter werd …lees meer

Hof Amsterdam bevestigt belang online archief van media

Het Hof Amsterdam heeft in een arrest van 7 februari het belang van het online archief en de blijvende online beschikbaarheid van media-berichten bevestigd.

Erdee is uitgever van het Reformatorisch Dagblad (“RD”). A en zijn vader B hebben vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw bemiddeld bij de emigratie van Nederlandse agrariërs naar Oost-Europa. Tussen A en zijn vader en met een aantal van de boeren met wie zij zaken deden ontstonden zakelijke conflicten.

Op 11 februari 2005 is in het RD een artikel verschenen onder …lees meer

Rechtbank Overijssel: ‘bijzonder’ Google vergeetrecht voor veroordeelde ontuchtpleger

In 2012 werd een ondernemer veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige. Bij het intypen van zijn naam op Google komen verschillende links naar voren en de man wil dat Google vier van deze URL’s verwijdert. De man meldt zich eerst bij Google met het verzoek om de links te verwijderen, maar Google weigert dit. Hij stapt vervolgens naar de rechtbank Overijssel en beroept zich op het vergeetrecht uit het Google Spain arrest. Google voert om te beginnen aan dat het verzoek zou moeten worden beperkt tot de zoekresultaten in de Nederlandse versie van Google Search omdat Nederlandse gebruikers standaard worden doorgeleid naar de Nederlandse variant. De rechtbank wijst dit argument van de hand omdat …lees meer

Outspan Bloedsinaasappels “Pers geen Zuidafrikaan uit!”

Affiche Rob van der Aa - Collectie Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis Amsterdam

Vandaag stuitte ik bij Het Parool op dit affiche uit 1975 ontworpen door Rob van der Aa. Het maakt onderdeel uit van de expositie in het Rijksmuseum “Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600”. Het herinnert aan spraakmakende jurisprudentie over fatsoen en uitingsvrijheid.

Uit protest tegen de apartheid wilden actievoerders de Zuid-Afrikaanse Outspan-sinaasappels in de ban doen. Nederland was de op drie na grootste afnemer. De Boycot Outspan Aktie (BOA) riep op tot een boycot met als doel het apartheidsregime economisch te raken.

Het affiche leidde tot grote ophef en klachten bij de Reclame Code Commissie. Zowel de Reclame Code Commissie als het College van Beroep oordeelden dat het affiche …lees meer

EHRM benadrukt het recht op ‘first hand reporting’

Op 24 december 2012 vond er in het parlement van Macedonië een debat plaats over de aan te nemen begroting van het land. Dit debat verliep niet zoals je op de dag voor kerst zou verwachten: er waren protesten buiten het parlementsgebouw en binnen ontstond een felle discussie tussen leden van regeringspartijen en oppositieparlementariërs. De discussie liep zó uit de hand dat leden van de oppositiepartijen én aanwezige journalisten uit de zaal verwijderd werden, wat niet zonder slag of stoot verliep. De begroting werd vervolgens zonder hun aanwezigheid alsnog aangenomen.

Dat ook de journalisten uit de zaal verwijderd werden, was opvallend, omdat zij op het balkon …lees meer

EHRM: satire en parodie extra beschermd in verkiezingstijd

Rond de verkiezingen voor de Doema (vertegenwoordigende lichamen in Rusland) hebben journalisten van de Russische krant Arsenyevskiye Vesti in 2003 een reeks satirische en parodiërende artikelen gepubliceerd over de kandidaten en de verkiezingen. Deze werden gekenmerkt door een Russisch online stripfiguur, een jonge vrouw genaamd Masyanya, die toen erg populair was. Zij reisde van St. Petersburg naar Vladivostok als verkiezingswaarneemster en leverde op een komische maar kritische manier commentaar op allerlei misstanden en politieke figuren. De journalisten voerden Masyanya op als een prostituee die …lees meer

EHRM in portretrechtzaak Parool / Nederland

Van P. eiste schadevergoeding van Het Parool omdat Het Parool in 2009 zijn foto had gepubliceerd bij een artikel over hem. Van P. werd verdacht van het doodsteken van een hulpverleenster van Spirit, een hulpverleningsinstantie voor dakloze jongeren, en het ernstig verwonden van twee andere hulpverleensters. Hij had deze misdaad ook bekend. Aanleiding voor de fatale steekpartij was dat Van P. door de medewerksters werd aangesproken op zijn agressieve gedrag. Van P. is inmiddels onherroepelijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS.

Het Parool ontdekte dat Van P. had meegewerkt aan een documentairereeks …lees meer