EHRM benadrukt in Orlovskaya Iskra t. Rusland belang van persvrijheid in verkiezingstijd

In december 2007 vonden er in Rusland parlementsverkiezingen plaats. De regionale krant Orlovskaya Iskra berichtte een maand voor de verkiezingen in twee artikelen kritisch over Yegor Stroyev, de gouverneur van die regio. Stroyev was de hoogstgeplaatste politicus op de regionale kandidatenlijst van Verenigd Rusland (Единая Россия), de partij die het nauwst verbonden is met de partijloze president Poetin. In beide artikelen werden voorbeelden over vermeend machtsmisbruik van Stroyev aangehaald.

Een werkgroep van het regionale …lees meer

ECHR in Pihl v. Sweden: blog operator not liable for promptly removed defamatory user comment

Guest post by prof. Dirk Voorhoof, Ghent University.*

In its decision of 9 March 2017 in Rolf Anders Daniel Pihl v. Sweden, the ECtHR has clarified the limited liability of operators of websites or online platforms containing defamatory user-generated content. The Court’s decision is also to be situated in the current discussion on how to  prevent or react on  “fake news”, and the policy to involve online platforms in terms of liability for posting such messages. Although the Court’s ruling expresses concerns about imposing liability on internet intermediaries that would amount to requiring excessive and impractical forethought capable of undermining the right to impart information via internet, the decision in Pihl v. Sweden itself guarantees only minimal protection for the rights of internet intermediaries and …lees meer

Opinie in NRC – Klokkenluider verdient beter lot dan AIVD’er die over zijn schouder kijkt

Opinie in NRC van 21 maart:
Wie misstanden wil aankaarten, is beschermd door het Huis voor Klokkenluiders. Was het maar waar, schrijft Jens van den Brink.

NRC onthulde dat een AIVD’er gedetacheerd is geweest bij het Huis voor Klokkenluiders (Een AIVD’er op de werkvloer, 12 maart 2017). Waarom baart dit zorgen? En waarom is de reactie van de bestuursvoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, Paul Loven, al even zorgelijk?

In 2012 lekte een ambtenaar van de gemeente Rotterdam vertrouwelijke documenten aan …lees meer

Naturalis moet verbouwing stopzetten vanwege auteursrechtclaim

Naturalis is in 1820 opgericht als het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. In 1998 is er een nieuw complex gebouwd, dit complex bestond uit een nieuw Naturalisgebouw en een loopbrug van het oude Pesthuis naar het nieuwe Naturalisgebouw. Het Naturalisgebouw is verdeeld in vier kwadranten. In 2000 heeft een architect van een andere projectontwikkelaar de opdracht gekregen tot het ontwerpen van het Darwin House. Dit was een kantoorpand naast het Naturalisgebouw, dat op termijn als uitbreiding van het Naturalisgebouw zou kunnen …lees meer

Beter wordt het niet

Echt alles is goed aan dit filmpje.

Update: ‘BBC Dad on going viral’ en hier uitgebreider interview in WSJ.

NOS mag Forum voor Democratie buiten televisiedebat laten

Op woensdag 15 maart vinden de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Er doen 28 politieke partijen mee. De NOS organiseert op dinsdag 14 maart een televisiedebat waarvoor de veertien grootste politieke partijen zijn uitgenodigd. De rangorde van de partijen wordt bepaald voor 50% op basis van het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer en voor 50% op grond van de stand in de peilingwijzer op 1 februari 2017. De peilingwijzer is een gewogen gemiddelde van zes politieke peilingen in Nederland. De NOS heeft op 2 februari bekendgemaakt het Forum voor Democratie (“FvD”) uit te sluiten van het televisiedebat. Als reactie hierop heeft FvD de NOS verzocht om hen niet uit te sluiten van deelname omdat …lees meer