HvJ in Spiegel Online vs. Beck (en Funke Medien) – wijkt auteursrecht voor uitingsvrijheid?

Regelmatig komt de vraag op of het auteursrecht in bepaalde gevallen zou moet wijken voor de uitingsvrijheid. Nee, aldus het Hof van Justitie in dit arrest tussen de Duitse politicus Beck en Spiegel Online. Nou ja, niet echt. Maar het auteursrecht moet wel op zo’n manier worden geïnterpreteerd dat het niet strijdig is met de uitingsvrijheid. En bij die interpretatie moet de uitingsvrijheid prioriteit krijgen.

De feiten
Beck – destijds lid van de Bundestag – schreef een manuscript over het strafrechtelijke beleid over seksuele misdrijven tegen minderjarigen. In 1988 is dit manuscript onder een pseudoniem in een bundel gepubliceerd. Daarbij heeft de uitgever de titel gewijzigd en is een zin in het manuscript ingekort. In de jaren hierna werd Beck vanwege zijn standpunten in het artikel bekritiseerd. Hij verdedigde zich dan …lees meer

In boekvorm voor publiek beschikbaar houden: mag printing on demand ook?

De schrijfster van een boek over de Tweede Wereldoorlog was het niet eens met haar uitgever, Overamstel. De schrijfster ontdekte op 1 februari 2017 dat het boek was uitverkocht, en dat de uitgever exemplaren wilde gaan leveren via printing on demand (pod). Pod is een productiewijze waarbij boeken op aanvraag in kleine oplage worden geprint. Het boek wordt alleen gedrukt als een klant of boekwinkel daar om vraagt. Dat in plaats van de traditionele manier van uitgeven, waarbij veel boeken in één keer worden gedrukt.

Op 28 november 2017 laat de schrijfster Overamstel weten dat ze het contract wil beëindigen, omdat …lees meer

Ook hof Amsterdam oordeelt dat Nationale Opera geen vrijkaarten hoeft te geven aan recensent

Olivier Keegel, een blogger voor een Belgisch weblog over opera, uitte online en in een opiniestuk in het Parool felle kritiek op de programmering van de Nationale Opera (DNO). Hierop informeerde DNO Keegel dat hij geen vrijkaarten meer zou krijgen en dat hij ook niet meer uitgenodigd zou worden voor de persontvangsten voor de voorstelling en de borrels na afloop. Keegel zou namelijk door zijn kritiek en activistische houding het journalistieke aanvaardbare hebben overschreden. Keegel vond dit …lees meer