Verzoek tot inzage in scenario VPRO-serie over Moskowicz afgewezen

De vordering van Robert Moskowicz, auteursrechthebbende op het boek ‘De Straatvechter, mijn verhaal’ tot inzage van het in beslag genomen scenario van een dramaserie is afgewezen. Dat heeft de voorzieningenrechter op 17 juni 2016 bepaald.

Robert Moskowicz vond dat de geplande dramaserie ‘De Maatschap’ inbreuk maakt op zijn auteursrecht op het boek ‘De Straatvechter, mijn verhaal’. Daarom heeft hij op 22 april 2016 bewijsbeslag gelegd.

Vervolgens heeft Moskowicz inzage gevorderd in de inbeslaggenomen stukken. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek bij vonnis van 27 mei 2016 ingewilligd, in de zin dat aan DigiJuris, als deskundige, werd opgedragen te onderzoeken of een bepaalde scène – de ‘bedscène’ – voorkwam in de scenario’s van de dramaserie. Deze bedscène zou namelijk een zodanige gelijkenis vertonen ‘met de relevante passage uit het boek dat eiser voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een (dreigende) auteursrechtinbreuk’. Dit betekende dat eiser zelf geen inzage kreeg in de inbeslaggenomen bescheiden en het aan DigiJuris was om te beoordelen of de vermeende inbreukmakende scène in de dramaserie is opgenomen. Hierover hebben wij eerder op Media Report geschreven.

DigiJuris heeft echter, na het lezen van de scenario’s van de vier afleveringen, geconcludeerd dat de bedscène hierin niet voorkomt, zo geeft zij aan in haar deskundigenbericht. De rechter volgt dit deskundigenbericht en overweegt in het vonnis van 17 juni 2016 vervolgens:

Gelet op dit deskundigenbericht – met inachtneming van het onder 4.10. van het vonnis van 27 mei 2016 overwogene – heeft eiser in het kader van artikel 1019a Rv niet voldoende aannemelijk gemaakt dat hij mogelijk een onderliggende vordering heeft op gedaagden uit hoofde van (een dreigende) schending van het auteursrecht van eiser.

Dit betekent dat eiser zelf geen inzage verkrijgt in de scenario’s en zal moeten wachten tot het najaar om te kunnen zien wat zich daadwerkelijk in ‘De Maatschap’ gaat afspelen.

Update: Deze zaak heeft inmiddels nogal wat staartjes gekregen. Zie hier, hier en hier. Zo bleek dat eiser bij verschillende rechtbanken hetzelfde beslagrekest had ingediend, zonder dat te melden. Daar waren de rechters terecht not amused over.

| Print Print | MR 20085