Rechter: drone met camera maakt inbreuk op privacy buren

Het maken van opnames met een drone zorgt vaak voor spectaculaire resultaten. De rechter is echter niet altijd even enthousiast over het gebruik van een drone met camera, in het bijzonder als de drone boven of naast privéterrein vliegt.

In een vonnis van 21 december 2016 oordeelde de kantonrechter te Apeldoorn dat een man wiens drone met camera door de buurjongen met een luchtbuks uit de lucht was geschoten  inbreuk had gemaakt op de privacy van zijn buren door de drone zodanig boven het erf van zijn buren te brengen dat deze zich bespied mochten voelen. Daarbij achtte de rechtbank niet relevant of de bewuste camera ‘aan’ stond of niet, of dat deze kon inzoomen of niet. Enkel de onzekerheid dat met de camera werd gefilmd was naar oordeel van de kantonrechter voldoende om tot een onrechtmatige inbreuk op de privacy te komen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, redeneert in een recent vonnis langs een soortgelijke lijn. In het kader van een burenruzie oordeelt de voorzieningenrechter dat het laten vliegen van een drone met camera boven het eigen erf onrechtmatig is aangezien een drone beelden in vogelvluchtperspectief maakt. Daarmee kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden uitgesloten dat de drone, ook wanneer die boven het eigen erf blijft, opnames van het erf van de buren maakt. Bij dit oordeel speelt mogelijk ook een rol dat de eigenaren van de drone al vier vaste camera’s hadden geïnstalleerd op hun terrein waarmee ze opnames maakten van het terrein van de buren.

Natuurlijk zal in deze uitspraken voor de rechters hebben meegespeeld dat de buren in een conflict waren verwikkeld. Wel blijkt uit de uitspraken dat deze rechters het privégebruik van een drone met camera zonder aantoonbare rechtvaardigingsgrond al snel onrechtmatig achten. Er bestaat immers altijd wel een kans dat met de drone beelden van (het erf van) een ander worden gemaakt en er lijken niet al te zware eisen te worden gesteld aan degene die stelt zich daardoor bespied te voelen. Het is afwachten of de rechtspraak zich verder in deze richting zal ontwikkelen.