Punkie het konijn met privacy (en gesubsidieerde rechtsbijstand)

punkie1Voor de verblijfplaats van een konijn naar de rechter. Daar mocht de voorzieningenrechter te Haarlem zich in deze zaak over uitlaten.

Het konijntje Punkie is door haar oorspronkelijke baasje afgestaan. Punkie wordt niet geaccepteerd door de andere aanwezige konijntjes in het hok. Maar geen probleem. Een dierenverzorgster heeft als hobby het gratis opvangen van kleine dieren, zoals konijntjes. Vervolgens zoekt de dierenverzorgster een goed nieuw thuis voor de kleine dieren, bijvoorbeeld een kinderboerderij. Zo ging het ook met Punkie.

De oorspronkelijke baas van Punkie is erg ongerust geworden na een mail van de dierenverzorgster over de herplaatsing van Punkie. In een mail had de dierenverzorgster laten weten: “Punkie dacht de boel wel even te domineren, maar kreeg drie voedsters achter haar aan en toen moest ze het ontgelden, hahaha! (de plukken haar vlogen in het rond)“. Deze mail deed de oorspronkelijke baas besluiten te achterhalen waar Punkie zich nu bevindt om zo zeker te zijn dat alles wel goed gaat met Punkie.

Dat ging zomaar niet. De dierenverzorgster heeft vanaf begin af aan aangegeven dat zij geen gegevens van de derden afstaat tenzij dit met toestemming is van de betreffende derde. Dus geen gegevens, geen update over de toestand van Punkie en geen duidelijkheid waar zij zich nu bevindt. Op naar de rechter.

Bij de rechter in Haarlem heeft het oorspronkelijke baasje een vordering ingediend tot het vrijgeven van de verblijfplaats van Punkie om toch te kunnen achterhalen hoe het nu gaat met Punkie. 

De rechter heeft niet veel woorden nodig in zijn beoordeling. Hij vat het zeer kort samen in het al oude gezegde: eens gegeven, blijft gegeven. De nieuwe adresgegevens van Punkie hoeven niet bekend gemaakt te worden. De rechter verbaast zich erg over het feit dat voor een zaak met een dergelijke inhoud een toevoeging is verstrekt door de Raad voor de Rechtsbijstand. Dat is door de overheid gefinancierde rechtshulp, ofwel gemeenschapsgelden. Rechters zouden zich met andere zaken bezig moeten houden, aldus de voorzieningenrechter. Bij dat standpunt kan ik mij helemaal aansluiten.