Geen auteursrecht op stockfoto van temperatuurmeter

Wanneer komt een stockfoto voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking? Die vraag lag voor in een recent gepubliceerd vonnis van de kantonrechter Noord-Holland.

Gedaagde, die een website over het tunen van auto’s exploiteerde, had zonder toestemming van eisers een foto van een temperatuurmeter in een auto uit de door eisers beheerde databank gekopieerd en op zijn website geplaatst. Eisers vorderden voor dit gebruik een vergoeding.

De kantonrechter overweegt dat de foto een zo duidelijk en natuurgetrouwe close up betreft van een temperatuurmeter in een auto, dat niet is gebleken in welk opzicht de foto zich daarbij onderscheidt van andere foto’s van een temperatuurmeter in een auto. Dat keuzes zijn gemaakt in de belichting, invalshoek, afwerking etc is daarvoor onvoldoende. De rechter concludeert dat de foto niet getuigt van het persoonlijk stempel van de fotograaf en daarmee niet als werk in de zin van de Auteurswet kan worden aangemerkt. Het  stond gedaagde dus vrij de foto voor zijn eigen website te gebruiken.

De rechtbank Den Haag oordeelde in een vonnis van 23 september 2015 al in vergelijkbare zin. De rechtbank vond een serie foto’s die van hockeymateriaal van producent Grays was gemaakt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat de foto’s waren gemaakt met als doel het materiaal zo objectief mogelijk weer te geven en het merk Grays zo zichtbaar mogelijk te maken.  Daardoor waren de foto’s in overwegende mate het resultaat van functioneel bepaalde (en niet van creatieve) keuzes, waaraan niet afdeed dat aan met name de afwerking veel aandacht en geld was besteed.

Hoewel de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet hoog is, volgt uit deze uitspraken dat lang niet alle foto’s deze drempel halen.