Karakter in computerspel maakt inbreuk op het portretrecht van Edgar Davids

League of Legends (LoL) is een online computerspel waarbij spelers een virtueel karakter (Champion) besturen om de basis van het team van de tegenstanders te veroveren. Spelers kunnen gratis gebruik maken van een aantal Champions en nieuwe ‘skins’ kopen om zo het uiterlijk van hun Champion te veranderen. Eén van deze skins maakt naar het oordeel van de rechtbank Amsterdam inbreuk op het portretrecht van Edgar Davids.

In 2014 is door de ontwikkelaar van het spel een aantal aan voetbal gerelateerde skins geïntroduceerd, waaronder de ‘Striker-skin’ voor de Champion Lucian (Striker Lucian). Edgar Davids herkent zichzelf daarin en stelt dat de skin inbreuk maakt op zijn portret.

Allereerst moet de rechtbank bepalen of Striker Lucian kwalificeert als een portret. Daarbij oordeelt de rechtbank dat de onderliggende techniek geen invloed kan hebben op het antwoord van deze vraag. ‘Een foto, schilderij of een digitale weergave, ook als virtueel karakter in een computerspel, kan een portret zijn’.

De maker van het spel verweert zich door te stellen dat Striker Lucian geen portret is van Edgar Davids, maar van Champion Lucian. De rechtbank oordeelt hierover dat de combinatie van de kenmerken van Striker Lucian, de dreadlocks, de bril, zijn gespierde uiterlijk en het voetbaluniform, het geheel tot een portret van Edgar Davids maakt. De door de ontwikkelaar van het spel op twitter geplaatste uiting “For all of you wondering, Striker Lucian was inspirerd by soccer pro Edgar Davids” benadrukt dit ook. ‘Ook RGG heeft kennelijk de bedoeling gehad te suggereren dat Striker Lucian een afbeelding was van [eiser].

Dat LoL geen voetbalspel is en het uniform van Striker Lucian fictief is, maakt dit niet anders. De subtiele verschillen tussen de dreadlocks van Edgar Davids en Striker Lucian evenmin. De rechtbank oordeelt: ‘Een afbeelding is –per definitie– niet gelijk aan de persoon die afgebeeld is, omdat het een afbeelding is en niet de persoon zelf. Het gaat erom of de persoon te herkennen is in het portret.

Vervolgens oordeelt de rechtbank dat Edgar Davids een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen het openbaar maken van Striker Lucian. De rechtbank overweegt dat een redelijk belang zowel kan zien op persoonlijke belangen, als op commerciële belangen. ‘Het meedelen in de voordelen van deze exploitatie is een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw.’ De ontwikkelaar van het spel beroept zich op het recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid. De rechtbank overweegt als volgt:

“De onder artikel 10 EVRM te beschermen uitingen waarop RG zicht beroept, zien grotendeels op het personage “Champion Lucian”. Welke specifieke belangen onder artikel 10 EVRM bescherming verdienen bij de commerciële exploitatie van de specifieke skin “Striker Lucian”, is door RG niet gemotiveerd onderbouwd. Het gebruik van het portret van [eiser] verschaft weinig informatie over [eiser] of een ander onderwerp aan het geïnteresseerde publiek, maar is een optionele verfraaiing van het spel, die door spelers ervan aangeschaft kan worden. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het belang van RG voornamelijk een commercieel belang is.”

Het belang van Edgar Davids om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn portret, zonder dat hij een vergoeding hiervoor krijgt, moet zwaarder wegen dan het belang van de ontwikkelaar van het spel om binnen LoL een extra skin voor een bestaande Champion te kunnen aanbieden.

De ontwikkelaar handelt onrechtmatig en wordt veroordeeld de openbaarmaking van het portret te staken en een schadevergoeding te betalen.