Geen boete voor zonder toestemming plaatsen foto op website

Een communicatiebureau plaatste een foto op haar website zonder toestemming en zonder vermelding van de naam van de maker. De foto werd in verminkte vorm geplaatst bij het artikel ‘Voetballers en hun taalgebruik’.

De fotograaf duikt op en stelt dat zij recht heeft op 3 keer de gebruikelijke licentievergoeding, conform de voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie, vanwege het gebruik zonder toestemming (200%) en het ontbreken van naamsvermelding (100% extra). Totaalbedrag EUR 2.052,00. Maar ze vordert in deze procedure voor de kantonrechter in Utrecht (rechtbank Midden Nederland) slechts EUR 750,- omdat ze daarmee als schikking ook genoegen zou nemen.

Het communicatiebureau verweert zich onder meer door te stellen dat zij de foto niet voor commerciële doeleinden heeft gebruikt en het de eiser zelf was die de foto in verminkte vorm op internet heeft verspreid.

Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van  EUR 513,-. Het door gedaagde gestelde ontbreken van kwade opzet doet daar niet aan af. Dat geldt ook voor het gestelde niet commerciële gebruik omdat daartoe onvoldoende is gesteld. Hoe komt de rechter tot dit bedrag? De kantonrechter gaat uit van de tarieven van Stichting Foto Anoniem (waar eiseres ook naar verwees): € 513 voor een foto die meer dan een jaar is openbaar gemaakt op een Nederlandstalige website van 150 bij 150 pixels. Dit is dus de gebruikelijke licentievergoeding die gedaagde verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand aan de plaatsing toestemming had gevraagd. Er komt dus geen opslag bij voor het zonder toestemming gebruiken van de foto. En van de vergoeding gaat dan weer 25% af omdat de foto niet continu op de homepage stond.

Het beroep op de algemene voorwaarden van de Nederlandse Fotografenfederatie faalt. Hoewel dit in lagere rechtspraak nog wel eens wordt toegewezen stelt de rechter hier terecht vast dat gedaagde daar niet aan gebonden is. De rechter constateert verder dat toewijzing van de gevorderde verhoging van de licentievergoeding ter preventie tegen toekomstige inbreuken op het auteursrecht zou neerkomen op een boete in plaats van schadevergoeding. Voor toewijzing van een boete is binnen het kader van artikel 27a Aw echter geen plaats.

Op de licentievergoeding komt wel een opslag van 25% voor schade als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en het verminken van de foto.

Al met al een redelijke textbook uitspraak (hoewel over de hoogte van de door Stichting Foto Anoniem vastgestelde vergoeding natuurlijk kan worden getwist).