Regulering ‘video-sharing platform services’ een stap dichterbij: tekst AVMSD staat vast

De afgelopen jaren is er binnen de instituten van de EU hard gewerkt aan een revisie van de ‘Audiovisual Media Services Directive’ (AVMSD), de wetgeving die ziet op de regulering van audiovisuele media. De meest geruchtmakende ontwikkeling die er aan zit te komen is dat regulering zich ook zal gaan uitstrekken tot ‘video-sharing platform services’ (professor Lorna Woods noemde dit al een ‘startling’ ontwikkeling). De onderhandelingen over de inhoud van de nieuwe AVMSD leidden tot veel controverse en duurden daarom lang. Echter: vorige week is overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de Directive, inclusief een aangepaste definitie van het begrip ‘video-sharing platform services’ (zie hieronder). De redactie heeft begrepen dat de Europese wetgever er op mikt om de aangepaste AVMSD de herfst van dit jaar aan te nemen. Er is verder overeengekomen dat de lidstaten een implementatietermijn van 21 maanden gegund zal worden. De nieuwe regels zullen dus waarschijnlijk ergens tussen juli-oktober 2020 in Nederland geïmplementeerd moeten zijn. Hier is de laatste versie van 4 juni jl. van de definitie van het nieuwe begrip ‘video-sharing platform service’ (artikel 1(aa) AVMSD (nieuw)): 

‘video-sharing platform service’ means a service as defined by Article 56 and 57 of the Treaty on the Functioning of the European Union where the principal purpose of the service or of a dissociable section thereof or an essential functionality of the service is devoted to providing programmes, user-generated videos, or both, to the general public, for which the video-sharing platform provider does not have editorial responsibility, in order to inform, entertain or educate, by means of an electronic communications network within the meaning of point (a) of Article 2 of Directive 2002/21/EC and the organisation of which is determined by the video-sharing platform provider, including by automatic means or algorithms in particular by displaying, tagging and sequencing“.

De regels die van toepassing zullen zijn op deze video-sharing platform services staan met name in artikel 28a AVMSD (nieuw). Media Report zal daar binnenkort in meer detail aandacht aan besteden.