Op Facebook geplaatste foto mag niet worden gebruikt in reclamecampagne

Foto’s die op Facebook zijn geplaatst mogen door anderen alleen worden gedeeld als dit delen gebeurt op het platform zelf. Het delen van op Facebook geplaatste foto’s buiten het platform om levert inbreuk op auteursrecht op, zo werd recent bevestigd door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Drankgigant had een foto van een rijdende PostNL-vrachtwagen op Facebook gevonden en deze foto gebruikt op de eigen website voor een reclamecampagne. De fotograaf stelt dat Drankgigant hiermee inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht en vordert een schadevergoeding van € 375,-, vermeerderd met de buitengerechtelijke incassokosten van € 56,-.

Volgens Drankgigant mocht zij de foto openbaar te maken, omdat deze op Facebook stond. Drankgigant verwijst daarbij naar de voorwaarden van Facebook. Ook benadrukt Drankgigant niet doelbewust foto’s van anderen op de website te gebruiken en dat de foto bovendien direct verwijderd is van de website nadat de fotograaf hen hierop had aangesproken.

Volgens de rechter houden de voorwaarden van Facebook in dat op Facebook geplaatst foto’s door derden alleen mogen worden gedeeld op Facebook en dus niet daarbuiten. Alleen Facebook is gerechtigd om foto’s ook buiten het platform te delen. De omstandigheid dat een foto is geplaatst op Facebook geeft derden dus geen vrijbrief de foto te gebruiken voor een reclamecampagne. Met het plaatsen van de foto op de website heeft Drankgigant dus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf. Het ontbreken van kwade opzet en het gegeven dat Drankgigant de foto direct verwijderd heeft toen de fotograaf hierom vroeg, doet hieraan niet af. De gevorderde schadevergoeding wordt toegewezen.