Hof van Justitie zegt ook nee tegen filters voor hostingpartijen

sabam-netlogHet Hof van Justitie laat vandaag weten dat volgens haar geen verplichting kan worden opgelegd tot het installeren van contentfilters bij hostingpartijen. Om precies te zijn had SABAM aan de rechtbank Brussel verzocht de sociale netwerksite Netlog een verbod op te leggen tegen het uitwisselen van beschermde content op haar platform. Netlog, vergelijkbaar met Facebook, biedt mensen met een profiel de mogelijkheid daarop muziek en videobeelden te plaatsen. Dit is een doorn in het oog van de Belgische collectieve beheersorganisatie SABAM. Zij heeft daarom een breed verbod gevorderd, dat bij toewijzing Netlog zou verplichten een filter te installeren die geüploade content controleert op inbreukmakend materiaal: een contentfilter. Dit gaat het Hof van Justitie veel te ver, voornamelijk omdat het in strijd is met het verbod op algemene monitor- en filterverplichtingen. Het Hof volgt hiermee haar eerdere vonnis in de vergelijkbare zaak Scarlet / SABAM. Het ging in die zaak over de vraag of een verplichting tot contentfiltering kon worden opgelegd aan een internet access providers.

Over de precieze overwegingen van het Hof later meer.