AP positief over brede aanpak illegale downloaders door filmdistributeur

Begin deze maand heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een ontwerpbesluit ter inzage gegeven waaruit blijkt dat filmdistributeur Dutch Film Works toestemming heeft gevraagd voor het opsporen van illegale downloaders (via p2p). Dutch Film Works wil net als Brein handhavend optreden en up- en downloaders die bijvoorbeeld gebruik maken van The Pirate Bay en Popcorn Time achter de vodden zitten. Echter, in tegenstelling tot Brein wil Dutch Film Works alle up- en downloaders aanpakken, terwijl BREIN zich alleen richt op de eerste uploader en grootschalige verspreiders. De Autoriteit staat voorlopig positief tegenover het verzoek van Dutch Film Works zolang zij zich aan allerlei privacy-beschermende voorwaarden houdt.

Veel mensen zullen weten dat in andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, al geruime tijd illegale downloaders worden opgespoord. Als hun NAW-gegevens zijn achterhaald ontvangen zij vervolgens een schikkingsvoorstel (‘boetebrief’). In Nederland komt dit minder voor (met uitzondering van de grootschalige verspreiders die met Brein in aanraking komen en Airbnb’ers die na hun terugkomst uit Berlijn een rekening in de mailbox vinden). Hier zijn waarschijnlijk verschillende redenen voor. Belangrijk is echter vooral dat private handhaving tegen ‘consumenten’ in Nederland vaak met argusogen wordt bekeken en zelfs heeft geleid tot Kamervragen over het potentieel en masse aanschrijven van illegale downloaders. In ieder geval is bekend dat Brein mede in licht van deze kritiek ooit aan de regering heeft laten weten de kleine downloader met rust te laten en zich in plaats daarvan te richten op de eerste en grote verspreiders.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gerichte aanpak van Brein dan ook gesanctioneerd, mede in het licht van bepaalde toegesneden ‘prioriteringscriteria’. De Autoriteit schreef destijds (januari 2016):

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt vast dat Stichting BREIN een nadere afbakening heeft aangebracht
voor wat betreft het vastleggen van IP-adressen door middel van selectiecriteria.
1. Alleen IP-adressen met een Nederlandse oorsprong komen in aanmerking voor het onderzoek.“Buitenlandse” IP-adressen worden, indien zij terechtkomen in het onderzoeksbestand, onmiddellijk verwijderd.
2. Stichting BREIN richt zich op IP-adressen die zich vroeg in de zwerm bevinden, dat wil zeggen: degene die het bestand als eerste aanbiedt (“eerste uploader”) of degene die kort (seconden) na de eerste publicatie van een torrent begint met downloaden;
3. Stichting BREIN richt zich op gebruikers die het bestand volledig in het bezit hebben en beschikbaar stellen (100% seeding).
4. IP adressen komen in aanmerking voor nader onderzoek als de betreffende gebruiker regelmatig voorkomt in meerdere zwermen als aanbieder van vermoedelijk inbreukmakend materiaal (“grote uploader”).
  [..]
De Autoriteit Persoonsgegevens merkt op dat een dergelijke afbakening, zowel qua type bestanden als qua doelgroep belangrijk is voor de proportionaliteit van deze werkwijze en dat het van belang is om gericht onderzoek te blijven doen, in plaats van het hele bittorrentverkeer te monitoren of anderszins betrekken bij het onderzoek.

Het is dan ook interessant dat de Autoriteit in het ontwerpbesluit ten aanzien van Dutch Film Works een breder handhavingsbeleid geoorloofd acht.

Overigens hanteert Dutch Film Works ook ‘prioriteringscriteria’, maar die beperken de handhaving slechts tot downloads van haar films in Nederland. Aangezien Dutch Film Works als Nederlandse filmdistributeur optreedt is niet helemaal duidelijk hoe zij breder zou kunnen optreden en deze criteria de handhaving zouden beperken of toespitsen.

Partijen kunnen nog tot volgende week hun zienswijze indienen, waarna de Autoriteit haar definitieve besluit zal nemen.