Hof van Justitie zegt nee tegen internetfilteren

scarlet1Het Hof van Justitie van de EU heeft vandaag duidelijk stelling genomen tegen het opleggen van een filterverplichting aan internet service providers (isp’s). Een Belgisch Hof had gevraagd of zij een isp mag verplichten een filter in te bouwen waardoor (hopelijk) geen inbreukmakende content meer verstuurd kon worden. Volgens het Hof van Justitie mag dit niet. De E-Commerce Richtlijn verbiedt de EU lidstaten een algemene toezichtverplichting op te leggen aan isp’s. Het Hof van Justitie interpreteert deze bepaling dus straigh forward en komt tot de conclusie dat een filterverplichting dus niet mag.

We berichten binnenkort uitgebreider over deze voor internet belangrijke uitspraak. Zie in de tussentijd het persbericht van het Hof en de uitspraak zelf voor meer informatie.