Maken persoonlijke usernames Facebook merkinbreuk?

facebook-username1Sinds gisteren kan iedereen een ‘personalized URL’ voor zijn Facebook pagina’s aanmaken: facebook.com/username. Net als steeds bij de uitgifte van nieuwe domeinnaam-extenties is ook hier de vraag hoe wordt omgegaan met gebruikers die zonder toestemming de merken van anderen registreren als extentie van hun persoonlijke facebook pagina. Facebook verwijst naar haar automated IP infringement form, waar de Facebook notice & takedown procedure beschreven staat. Een merkhouder kan de (vermeende) inbreuk op zijn rechten eenvoudig melden. Er moet worden ingevuld op welke IP-rights (intellectuele eigendomsrechten) men zich beroept, waar de inbreukmakende content op Facebook kan worden gevonden en een korte uitleg waarom sprake is van inbreuk. Facebook laat weten de meldingen zo snel mogelijk te behandelen en als het ernaar uitziet dat de melding in orde is, wordt de ten onrechte geregistreerde ‘personalized username’ onmiddellijk verwijderd.