Kamer stelt ex parte procedure voor bij wraakporno

In zijn initiatiefnota vraagt VVD-kamerlid Sven Koopmans de Kamer in te stemmen met het verzoek tot het oprichten van een ambtelijke taskforce Onderlinge Privacy. De privacy tussen burgers onderling moet volgens hem goed gereguleerd worden. Problemen als online shaming, wraakporno, sextortion en internetpesten moeten worden aangepakt. Koopmans stelt een aantal oplossingen voor. Slachtoffers van ernstige privacy-schendingen zouden bijvoorbeeld een vergelijkbare rechterlijke spoedprocedure moeten kunnen starten als slachtoffers van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (art. 1019e Rv). Dit houdt in dat de rechter snel een bevel kan geven om beelden van het internet te laten halen, ook zonder de wederpartij te horen (een ‘ex parte’ procedure). Een ander punt dat hij noemt is brede strafbaarstelling van wraakporno. Hieronder valt het delen of publiceren van intieme beelden waarmee het vertrouwen van het slachtoffer wordt geschaad.

Op 25 juni heeft de commissie voor Justitie en Veiligheid overleg gevoerd over de initiatiefnota met Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. In het (concept) verslag hiervan zijn positieve reacties te lezen vanuit de Kamer en de minister.