Zelfregulering voor reclame vloggers op YouTube: ‘Social Code: YouTube’ gelanceerd

Op vrijdag 17 november 2017 is in samenwerking met het Commissariaat voor de Media door een grote groep YouTubers de “Social Code: YouTube” gelanceerd. Het doel van de Code is duidelijker te maken wanneer een vlog op YouTube reclame bevat. Zo hebben de bij de Social Code aangesloten YouTubers bijvoorbeeld afgesproken om op een specifiek omschreven manier in hun video’s aan te geven wanneer zij betaald worden om reclame te maken voor een merk, product of dienst. En ook als

producten of diensten gratis of met korting gekregen zijn moet dit vermeld worden. Voor deze (en een aantal andere) situaties gelden als je bent aangesloten bij de Social Code specifieke regels voor het vermelden van de toepasselijke situatie in je vlog.

Eerder dit jaar kwam het Commissariaat voor de Media na onderzoek tot de conclusie dat driekwart van de populaire vlogs op YouTube sluikreclame bevat. Voorzitter Madeleine de Cock Buning is dan ook blij met deze vorm van zelfregulering door de YouTubers: “Met de code zetten zij echt een belangrijke stap in de goede richting. De YouTubers laten door deze vorm van zelfregulering zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen naar hun kijkers. Vooral voor minderjarigen is dat erg belangrijk”.

De Social Code is voor een deel geïnspireerd door de resultaten van het Literatuuronderzoek van dr. Esther Rozendaal van de Radboud Universiteit en dr. Eva van Reijmersdal van de Universiteit van Amsterdam. Zij deden in opdracht van het commissariaat onderzoek naar de mogelijkheden reclame in online video’s transparanter te maken. Daaruit bleek onder meer dat hoe langer er in een video vermeld wordt dat er sprake is van reclame, hoe beter dit door de kijker begrepen wordt.

De Social Code is geen officiële wet- of regelgeving, maar een vorm van zelfregulering die vooralsnog bovendien alleen vloggers die op YouTube actief zijn omvat. De Richtlijn audiovisuele mediadiensten zal naar verwachting regelgeving voor reclame in online video’s bevatten: de inhoud daarvan staat echter nog niet vast.