Toekomstig bestel: in 2016 nog 8 publieke omroepen?

npo_logo1Vanaf 2016 kent het publieke bestel nog 8 publieke omroepen, aldus het voorstel van het College van Omroepen en de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Volgens de brief van vandaag aan Minister van Bijsterveldt ziet het bestel er dan als volgt uit:

 

“o twee erkenningen voor taakorganisaties: één voor de NOS met exclusieve taken (nieuws, sport, evenementen) en één aan de reeds gefuseerde NTR voor specifieke taken (o.a. educatie, kunst&cultuur, minderheden);

o drie erkenningen voor gefuseerde omroepbedrijven, die elk door hun grote ledental een brede stroming in de samenleving vertegenwoordigen. Concreet hebben VARA/BNN, KRO/NCRV en AVRO/TROS het voornemen om onder voorwaarden te fuseren.

o drie erkenningen voor omroepen die op zichzelf blijven en op basis van een lager ledental een specifieke bijdrage leveren aan de pluriformiteit van het omroepbestel. Concreet hebben EO, VPRO en MAX het voornemen om onder voorwaarden zelfstandig te blijven.

o de levensbeschouwelijke omroepen (zogeheten 2.42-omroepen) sluiten zich op basis van verwantschap aan bij één van de acht bovenstaande omroepen en komen daarmee tot vergaande integratie.”