Focus toezicht Commissariaat voor de Media 2018: online domein en onafhankelijkheid media-aanbod

Het Commissariaat voor de Media (“CvdM”) heeft zijn jaarlijkse Toezichtbrief gepubliceerd met een bepaling van de focus van zijn toezicht op de media in 2018. In 2017 lag de focus sterk op ontwikkelingen online en ook in 2018 zal het CvdM zijn toezicht hierop in het bijzonder richten. De aandacht ligt daarbij onder meer op bewustwording over fake news, actie tegen haatzaaiende content en het monitoren van sluikreclame en productplaatsing in online media-aanbod. In het kader van deze focus doet het CvdM samen met de Autoriteit Consument & Markt onderzoek naar de gevolgen van digitalisering op het medialandschap, waarbij onderwerpen als fake news en de nieuwsvoorziening via online platforms aan de orde zullen komen.

Daarnaast is er een tweede toezichtthema, namelijk de onafhankelijkheid van het media-aanbod. In dit verband zal het CvdM onder meer extra aandacht geven aan het voorlichten van externe partijen die content maken voor de publieke omroep en het waar nodig handhavend optreden. Verder kondigt het CvdM aan dat het in gesprekken met landelijke, regionale en lokale media-instellingen deze zal wijzen op de mogelijkheden die de wet biedt voor publiek-private samenwerking.