Componisten en tekstschrijvers klagen bij NMa over handelen publieke omroep

Platform Makers Logo

Het Platform Makers heeft namens de bij haar aangesloten componisten en tekstschrijvers een klacht tegen de publieke omroep ingediend bij de NMa. Volgens het Platform Makers overtreedt de publieke omroep de Mededingingswet door misbruik te maken van zijn machtspositie. Dit misbruik zou bestaan uithet opleggen van ‘onredelijke leveringsvoorwaarden’ aan componisten en tekstschrijvers die in opdracht van de publieke omroep werken. Zo zijn componisten en tekstschrijvers verplicht om hun auteursrechten op hun composities over te dragen aan de muziekuitgeverij Crossmex. Crossmex zou vervolgens meer gelden inhouden dan is toegestaan en redelijk is, aldus het Platform Makers.

De klacht bij de NMa volgt op de reactie van het kabinet op Kamervragen waarin het kabinet heeft aangegeven dat het niets kan doen tegen deze praktijk op grond van de Mediawet.

Het is nu aan de NMa om vast te stellen of de publieke omroep een economische machtspositie inneemt en zo ja, of het hiervan misbruik maakt.