AD mag foto publiceren van automobilist in hufterfuik

B. heeft geen recht op schadevergoeding wegens een foto die het AD van hem in de krant heeft geplaatst. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een tussen B. en het AD gewezen vonnis. Op de foto is B. te zien nadat hij in een fuik is gereden, wordt gecontroleerd door de politie en de kofferbak van de door hem bestuurde auto wordt onderzocht. Het gezicht van B. is geblurred. Het onderzoek vond plaats in het kader van een grootscheepse verkeerscontrole die op dat moment in Rotterdam werd gehouden, de zogenaamde ‘hufterfuik’. B. beroept zich op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Volgens hem heeft het AD met de foto zijn persoonsgegevens verwerkt en in strijd gehandeld met de Wbp. Ook zou het AD inbreuk hebben gemaakt op zijn portretrecht.

De rechtbank Rotterdam gaat daarin niet mee. Zij oordeelt in dit geval dat, hoewel het AD met de foto inderdaad persoonsgegevens van B. heeft verwerkt, een belangenafweging tussen het recht van B. op bescherming van zijn persoonsgegevens en het recht van het AD om over de verkeerscontrole te berichten in het voordeel van het AD moet uitvallen. Dat geldt ook voor de door B. gestelde inbreuk op zijn portretrecht nu de in dat kader te maken belangenafweging in de kern dezelfde is. Dat het AD ervoor had kunnen kiezen om andere foto’s dan die waarop B. was afgebeeld te gebruiken, maakt volgens de rechtbank niet uit:

“De invalshoek dat AD ook andere passende illustraties had kunnen kiezen, met name foto’s waarop [B.] niet te zien was, en dat het AD dat louter daarom ook had moeten doen berust op een onjuiste opvatting over de vrijheid van meningsuiting. Het AD mag en mocht zelf de keuze maken welke foto zij gebruikt”

De vorderingen van B. worden afgewezen.