Tweets “op persoonlijke titel”

Tweets zijn – door de aard van het medium – al snel wat minder genuanceerd. Behalve tot bijval en hoon op Twitter, spelen ze inmiddels ook geregeld een rol in rechtszaken. In dit geval zelfs de hoofdrol. Interessant is de vraag wie voor de tweet aansprakelijk is. De twitteraar zelf of (ook) het bedrijf waar hij voor werkt of bestuurder van is?

Probeleggen is een bedrijf dat online beleggersinformatie aanbiedt. Twee indirect bestuurders van Probeleggen, de heren B en C zijn ook actief twitteraars. In een aantal tweets suggereren zij dat sprake is van oplichting door een bepaald beleggingsfonds, het Mountainsfield Capital Fund:

Tweet van C: “Holy f*ck. Dit is niet goed voor de industrie @[A] 2,1% + 20%perf.fee + Instapfee + transactiekosten is gewoon oplichting. Zonde!

Tweet van B: “@[E] @[A] hahaha ja had het al gezien. En dan zeggen echt rendement blablabla gewoon bedrog en gladde praatjes en slachtoffers

Na sommatie door een advocaat zijn de tweets verwijderd, maar Mountainsfield Management wil ook schadevergoeding. Probeleggen weigert dat en daarom eindigt de zaak bij de rechter.

Aan een beoordeling of de tweets al dan niet onrechtmatig waren komt de rechter niet toe. De vorderingen stuiten al af op het feit dat Probeleggen niet aansprakelijk wordt gehouden voor de tweets van haar indirect bestuurders. De tweets zijn op persoonlijke titel gestuurd en kunnen niet aan Probeleggen worden toegerekend, oordeelt de rechter:

De vraag of de tweets aan Probeleggen kunnen worden toegerekend, dient beantwoord te worden aan de hand van toets of de desbetreffende handelingen in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de rechtspersoon (Probeleggen) hebben te gelden. Vast staat dat [C] en [B] hebben getwitterd met hun eigen privé Twitteraccounts en dus niet met het Twitteraccount van Probeleggen. Beide Twitteraccounts vermelden expliciet “Tweets op persoonlijke titel”, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank meebrengt dat [B] en [C] dus niet twitterden in hun functie van indirect bestuurders van Probeleggen, maar (louter) voor zichzelf. Ook uit de inhoud van de tweets valt niet af te leiden dat deze (ondanks de disclaimer “op persoonlijke titel”) als tweets van Probeleggen beschouwd moeten worden, nu laatstgenoemde in het geheel niet genoemd wordt in deze tweets, zodat de tweets niet beschouwd kunnen worden als handelingen waarmee Probeleggen zelf naar buiten treedt.

Er bestaat geen algemene regel om te bepalen wanneer een bedrijf aansprakelijk is voor tweets van bestuurders, werknemers of freelancers en wanneer niet. Het antwoord op die vraag hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de presentatie van het Twitteraccount, de inhoud van de tweets, de rol van de betrokkene binnen het bedrijf etc.