Ook in hoger beroep mag Telegraaf mededader “bankroof van de eeuw” kroongetuige noemen

Op 28 april 2015 heeft het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen in de zaak X tegen de Telegraaf. Eerder waren de vorderingen van X al afgewezen door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam.

Onderwerp van deze zaak was het in de Telegraaf verschenen artikel “Den Haag spil mega bankroof”. Tijdens deze bankroof werd er wereldwijd in één nacht in februari 2013 voor 30 miljoen euro gepind met vervalste bankpassen. Hierbij was ook een aantal Nederlanders betrokken, die in Duitsland opgepakt en veroordeeld zijn. Het artikel meldt dat één van deze betrokken personen in het Duitse proces als kroongetuige heeft gefungeerd en door zijn verklaring een voorwaardelijke celstraf van twee jaar heeft gekregen. X klaagde onder meer over het gebruik van de term ‘kroongetuige’, omdat dat ten onrechte de indruk zou wekken dat hij een deal had gesloten met het Duitse OM.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter. Het hof is het met de voorzieningenrechter eens dat het artikel voldoende steun vindt in de feiten. Ook mocht de Telegraaf X “kroongetuige” noemen. Het hof zegt dat die term “eveneens wordt gebruikt om personen aan te duiden die als voornaamste getuige van een strafbaar feit zijn aan te merken“. Het overgelegde Duitse vonnis en de verklaring van de Duitse officier van justitie bevestigden dat X inderdaad een van de voornaamste getuigen was. Het hof wijst de vorderingen van X af.

De Telegraaf werd in deze procedure bijgestaan door Jens van den Brink.