Ook hof Amsterdam oordeelt dat Nationale Opera geen vrijkaarten hoeft te geven aan recensent

Olivier Keegel, een blogger voor een Belgisch weblog over opera, uitte online en in een opiniestuk in het Parool felle kritiek op de programmering van de Nationale Opera (DNO). Hierop informeerde DNO Keegel dat hij geen vrijkaarten meer zou krijgen en dat hij ook niet meer uitgenodigd zou worden voor de persontvangsten voor de voorstelling en de borrels na afloop. Keegel zou namelijk door zijn kritiek en activistische houding het journalistieke aanvaardbare hebben overschreden. Keegel vond dit neerkomen op censuur en startte een kort geding.

De voorzieningenrechter oordeelde dat geen sprake was van een beperking van de uitingsvrijheid, omdat Keegel nog steeds de voorstellingen kon bijwonen door een kaartje te kopen. Over dit vonnis schreven wij al eerder op Media Report.

Keegel ging tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in hoger beroep, maar zonder succes. Het hof Amsterdam oordeelt namelijk dat “uit het recht op vrije nieuwsgaring als bedoeld in artikel 10 EVRM voor X [Keegel, red.] niet het recht voortvloeit om kosteloos iedere door hem gekozen premierevoorstelling van de Nationale Opera te blijven bezoeken“. Doordat DNO in het vervolg een betaling van Keegel verlangt indien hij een voorstelling wil bezoeken, houdt DNO immers geen informatie achter. Daarnaast heeft DNO aangetoond dat zij niet aan elke journalist gratis toegangskaarten kan aanbieden. Ook oordeelt het hof dat de borrels na afloop, oftewel de ‘nazit’, vanuit journalistiek oogpunt van beperkte betekenis zijn, omdat deze vooral bestemd zijn om de artiesten en donateurs te bedanken. Daarnaast zijn er voor Keegel voldoende alternatieven om informatie over de voorstellingen te vergaren. Het staat DNO daarom vrij Keegel geen vrijkaarten (meer) te geven.