Uitingen CEO online videobedrijf in artikel Quote niet onrechtmatig

Een samenwerkingsverband tussen twee online video content bedrijven, Music Nations Network en Zoomin.tv, loopt spaak. Zoomin.tv verliest vervolgens een door Music Nations aangespannen kort geding, waarop de CEO van Zoomin.tv tegenover Quote zegt: “Ik hanteer een absoluut zero tolerancebeleid ten aanzien van mensen die ons willen belazeren, chanteren of bestelen. En dat is wat er hier aan de hand is.” Er volgt een kort geding tegen Zoomin.tv over deze uiting, met als inzet een rectificatie en verbod op toekomstige uitingen. De voorzieningenrechter wijst de eisen van Music Nations af.

Van belang daarbij acht de voorzieningenrechter dat de CEO “ter zitting [heeft] verklaard dat hij bewust een algemene reactie heeft willen geven” en dat volgens de CEO hij het zinnetje “En dat is wat er hier aan de hand is” niet heeft gezegd. Daardoor oordeelt de voorzieningenrechter:

Aangezien dit kort geding zich niet leent voor nader onderzoek naar de feiten blijft dit laatste [dus: of de CEO het tweede zinnetje heeft gezegd - redactie] in het ongewisse. Dat betekent dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de conclusie dat [gedaagde sub 2] zich onrechtmatig heeft uitgelaten en daarmee voor een rectificatie. Zoom.in c.s. kunnen immers niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlatingen die zij mogelijk niet, of niet zo, hebben gedaan.

De voorzieningenrechter neemt verder mee dat er een ‘fel debat’ is tussen partijen in de media, waardoor een maatregel die de uitingsvrijheid beperkt ‘vooralsnog niet op zijn plaats’ is:

Zoom.in c.s. heeft in dit verband verwezen naar een eerder artikel op quotenet.nl met de kop “Britse tiener beschuldigt bedrijf van Quote-500-lid [gedaagde sub 2] van diefstal”. Daarin wordt de advocaat van MN over de actie van Zoom.in aangehaald met de zinsnede: “Zie het als een soort vijandelijke overname, maar dan zonder te betalen.”; waarop [gedaagde sub 2] reageert met de woorden: “(…) wat mij betreft valt deze zaak in de categorie van een voorbijganger die iemand van de verdrinkingsdood redt, om vervolgens een rechtszaak te krijgen voor aanranding wegens de mond op mondbeademing.” Ook vanwege deze context is het beperken van de uitingsvrijheid van een der partijen vooralsnog niet op zijn plaats.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af en geeft partijen tot slot nog een tip voor de toekomst: “de verdere samenwerking tussen partijen [zou] erbij gebaat kunnen zijn als de betrokkenen meer het compromis zouden zoeken.

Quote heeft het vonnis ook gelezen en reageert als volgt:

Dat wekt niet alleen onze verbazing, maar ook onze irritatie. We houden er namelijk niet van als we de indruk krijgen dat mensen in de rechtbank beweren dat we verzonnen citaten publiceren. Het wringt des te meer omdat [CEO van Zoomin] Riemens het bewuste artikel voor publicatie heeft gelezen. Hij stelde per mail een paar kleine wijzigingen voor (die ook zijn doorgevoerd), maar dit citaat liet hij ongemoeid en onbesproken.”

Het laatste woord is nog niet gezegd over de vraag of de gewraakte woorden al dan niet zijn gezegd: volgens Quote zal hoger beroep tegen dit vonnis worden aangetekend.