Youtube hoeft verwijderde video over Covid-19 niet terug te plaatsen

Burgerjournalistiek platform Café Weltschmerz plaatste in de maanden mei en juli 2020 twee interviews tussen journalist Ab Gietelink en huisarts Rob Elens op haar YouTube-kanaal. In de interviews claimt huisarts Elens dat hij het geneesmiddel Hydroxychloroquine (een bekend anti-malaria middel) in combinatie met zink en antibiotica succesvol toepaste op een 10-tal patiënten met Covid-19. YouTube meent dat de inhoud van de interviews in strijd is met haar beleid tegen misleidende informatie over Covid-19. Beide interviews zijn kort na onlineplaatsing door YouTube verwijderd.

Elens en Gietelink zijn het niet eens met de verwijdering door YouTube en vorderen daarom bij de voorzieningenrechter terugplaatsing van de video op het YouTube kanaal van Café Weltschmerz. Daarnaast vorderen zij dat YouTube het beleid tegen misleidende medische informatie over Covid-19 buitenwerking stelt en dat YouTube niet meer conform deze richtlijn handelt. Volgens Elens en Gietelink is het door YouTube gehanteerde Covid-19 beleid te beperkt en is hierdoor sprake van een onaanvaardbare beperking van hun recht op vrijheid van meningsuiting.

De voorzieningenrechter oordeelt dat een te strikte toepassing door Youtube van haar beleid te beperkt zou zijn. De grens ligt volgens de rechter bij verspreiding van onjuiste, schadelijke en gevaarlijke informatie. YouTube mag daarom video’s met desinformatie over Covid-19 van haar platform verwijderen. Volgens de voorzieningenrechter is dat geen ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. YouTube hoeft ook niet het gehanteerde beleid fundamenteel te wijzigen.

Dan gaat de voorzieningenrechter in de op verwijderde video. De rechter overweegt dat in Nederland het toelaten van geneesmiddelen voor een bepaalde aandoening aan strikte regels is gebonden. Een arts licht het publiek onjuist voor, als hij claimt dat een bepaald middel werkt zonder dat daar sluitend bewijs of wetenschappelijk onderbouwde tests aan ten grondslag liggen. Dit kan schadelijk en gevaarlijk zijn. Elens mag wel een maatschappelijk debat voeren over de werking van het middel, maar daarvoor dient hij zijn stellingen met nuance te formuleren. Nu hij dit niet heeft gedaan, vormt het geen onderdeel van het debat, maar bevatten zijn uitlatingen onjuiste informatie die mogelijk schadelijk en gevaarlijk is. YouTube hoeft de verwijderde interviews daarom niet terug te plaatsen.