Eritrea: hoogleraar wint ook in hoger beroep over uitspraak in BNR Nieuwsradio

Hoogleraar Mirjam van Reisen (Universiteit van Tilburg, Universiteit Leiden) werd in 2015 geïnterviewd in BNR Nieuwsradio over het nieuws dat aan het Eritrese regime gelieerde personen werden ingezet als tolken bij de IND. Naar aanleiding van haar uitspraken in dit interview startte de (inmiddels oud-)voorzitter van de YPFDJ Nederland, de jongerenafdeling van het Eritrese regime in Nederland, een kort geding tegen Van Reisen. Dit kort geding won zij, waarop hoger beroep werd ingesteld. Het Hof heeft vandaag arrest gewezen en heeft geoordeeld dat de voorzieningenrechter terecht alle vorderingen heeft afgewezen.

Waar ging het ook alweer precies om? Van Reisen zei in het interview over de twee tolken, broer en zus van de toenmalige voorzitter van de YPFDJ Nederland, dhr. Bahlbi: “het zijn mensen die al lang in Nederland zijn, waarvan de broer van de twee waarom het gaat de spil is van de inlichtingendienst van Eritrea waarvan het centrum in Nederland is en dat is een bekend gegeven en feit”.

Het Hof onderzoekt of er voldoende steun in de feiten bestaat voor deze uiting en komt tot het oordeel dat dit het geval is:

Het Hof is van oordeel dat de beweringen van Van Reisen in zoverre worden ondersteund dat het aanwezige feitenmateriaal de nodige aanwijzingen bevat dat de YPFDJ mede functioneert als onderdeel van het inlichtingennetwerk van de regering van Eritrea (…)

Bahlbi [is] gedurende enige jaren voorzitter geweest van YPFDJ Nederland en [was] dat ten tijde van het interview nog steeds. Als voorzitter kan hij in elk geval worden aangeduid als spil van de YPFDJ in Nederland, terwijl er daarnaast concrete aanwijzingen zijn dat deze organisatie een rol speelt in het inlichtingennetwerk van Eritrea. Bahlbi heeft zichzelf dan ook, door voorzitter van YPFDJ Nederland te worden en door zijn aanwezigheid bij jaarlijkse conferenties en andere bijeenkomsten van die YPFDJ, waardoor tevens kan worden aangenomen dat hij in contact stond met vertegenwoordigers van de regering van Eritrea, als ‘public figure’ kwetsbaar gemaakt voor beschuldigingen van betrokkenheid bij dit inlichtingennetwerk.

Het Hof weegt daarnaast nog mee dat de uitingen van Van Reisen een reactie waren op een artikel op Oneworld.nl over de tolken. In dit artikel komt naar oordeel van het Hof een “belangrijke misstand aan de orde die de samenleving raakt” en daarom komt aan Van Reisen “een grote vrijheid toe zich daarover in het naar aanleiding daarvan gehouden interview te uiten”.

Er was nog geklaagd over het gebrek aan wederhoor. Daarover oordeelt  het Hof dat Van Reisen “niet het verwijt kan worden gemaakt dat zij het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden omdat het BNR Nieuwsradio is geweest die ervoor heeft gekozen om niet ook Bahlbi aan het woord te laten.

Zie ook onze artikelen over een aantal eerdere rechtszaken waarin Eritrea aan de orde kwam:

- Eritrea 1: kort geding tegen hoogleraar over uitspraak in BNR Nieuwsradio

Eritrea 2: kort geding tegen directeur IND over citaten in NRC

Eritrea 3: kort geding tegen de Volkskrant over intimiderende tweet

Eritrea 4: ook in tweede kort geding tegen de Volkskrant vorderingen afgewezen

Van Reisen werd in hoger beroep bijgestaan door Christien Wildeman en Emiel Jurjens.