Hof Amsterdam over user generated content – Wereldomroep niet verantwoordelijk voor onjuistheid bericht luisteraar

logo WereldomroepOp 8 februari 2011 heeft het Hof Amsterdam een vonnis van de rechtbank van 9 september 2009 bevestigd. Eerder schreven we hier op Media Report al over de uitspraak van de rechtbank. De zaak gaat over de verantwoordelijkheid van de media voor user generated content. In het radioprogramma ‘Onderweg’ van de Wereldomroep worden berichten van luisteraars, voornamelijk truckers die onderweg zijn, voorgelezen.

Het Hof Amsterdam bevestigde dat de Wereldomroep niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze in de uitzending voorgelezen sms van een luisteraar:

“En dan wat het gisteravond nog heel gezellig met Johnny Walker en de zes chauffeurs van Edgard Vermaas, die door inkrimping op straat zijn gekomen. Welkom bij Van Doesburg.”

Met dit bericht werd volgens transportbedrijf Vermaas ten onrechte de suggestie gewekt dat Vermaas in financiële problemen zou zitten. Volgens de rechtbank en het hof was er echter geen sprake van eigen nieuwsgaring door journalisten van de Wereldomroep en dat was voor de gemiddelde luisteraar ook duidelijk. De Wereldomroep hoefde op grond van de inhoud en inkleding van de sms redelijkerwijs niet bedacht te zijn op de mogelijkheid dat de mededeling in de sms onwaar was of dat het de bedoeling was het in de sms genoemde bedrijf te schaden. Daarom is de uitzending niet onrechtmatig.

Ook als de mededeling onwaar en/of schadelijk was doet dat niet af aan dit oordeel. Dat in de uitzending geen misstand aan de kaak werd gesteld en de uitzending van de mededeling niet spoedeisend was (zodat er voldoende tijd was geweest voor wederhoor, wat niet is gepleegd) maakt dat evenmin anders. Als de uitzending wel onrechtmatig was geweest, is die onrechtmatigheid weggenomen door uitzending van een rectificatie in de eerstvolgende uitzending.

Kortom, als het voldoende duidelijk is voor de gebruiker dat het gaat om een bijdrage van derde – user generated content, en geen reden tot argwaan bestond, is het uitgangspunt dat media niet aansprakelijk zijn voor de onjuistheid van het doorgegeven bericht. 

De Wereldomroep werd bijgestaan door Jens van den Brink.