Delfi-arrest EHRM over veroordeling nieuwssite voor comments aangevochten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) wees een paar maanden geleden een arrest over de veroordeling in Estland van nieuwssite Delfi voor comments die onder een artikel op deze site waren geplaatst. Het EHRM liet deze veroordeling in stand en oordeelde dat daarmee geen ontoelaatbare schending van de rechten van Delfi onder artikel 10 EVRM had plaatsgevonden. Media Report berichtte over dit arrest, en de kritische ontvangst ervan in de juridische wereld. Weblog Inform bracht deze week het nieuws dat Delfi een verzoek heeft ingediend om de zaak voor te leggen aan de Grand Chamber van het EHRM. Als het EHRM dit verzoek inwilligt zal het zich in zijn meest gezaghebbende samenstelling opnieuw over de zaak buigen.

De request for referral (het verzoek om de zaak aan de Grand Chamber voor te leggen) van Delfi van 8 januari 2014 is door de Universiteit van Gent gepubliceerd (pdf). De request for referral is door een groot aantal mediabedrijven en belangenorganisaties uit Europa gesteund, waaronder een aantal Nederlandse organisaties en bedrijven (zoals de Telegraaf Media Groep, de NVJ en het NUV). Deze groep heeft een amicus curiae brief gestuurd aan het EHRM waarin zij de argumenten van Delfi ondersteunen.

Update 18 februari 2014: De Grote Kamer heeft het beroep van Delfi geaccepteerd (pdf). De beroepsprocedure gaat nu dus van start. 16 Andere zaken werden door de Grote Kamer afgewezen.