Geen verbod op uitzending ‘De Monitor’ met Karl Noten

Op 30 januari (op 16 januari al mondeling)  wees de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vonnis in een door Karl Noten aangespannen kort geding tegen KRO-NRCV. Noten probeerde via de rechter uitzending van het programma ‘De Monitor’ van KRO-NCRV te voorkomen. Noten (bekend van een ochtendgymnastiek programma op tv waar hij jarenlang in te zien was) is een BIG-geregistreerde fysiotherapeut die in 2007 strafrechtelijk veroordeeld is wegens het bezit van kinderporno. In ‘De Monitor’ zou aandacht worden besteed aan Noten en zijn veroordeling in het kader van een item over het functioneren van het IGZ. KRO-NCRV wil in haar programma laten zien dat de IGZ niet op de hoogte was van de omstandigheid dat de veroordeelde Noten nog steeds volop actief is als BIG-geregistreerde fysiotherapeut, terwijl IGZ wel van mening is dat dit niet zou moeten voorkomen. Noten bracht hiertegen in dat hij door deze uitzending en de media aandacht die het (onnodig) oprakelen van zijn oude zaak met zich mee zal brengen grote schade zal lijden en dat de uitzending om die reden onrechtmatig is.

De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. Hij stelt dat ‘gelet op het gestelde onderwerp en de inhoud van het programma er geen grond aanwezig is om KRO-NCRV te verbieden op welke wijze dan ook aandacht aan Noten te besteden.’ Daar komt bij dat IGZ recentelijk een onderzoek naar Noten heeft ingesteld en medewerkers van IGZ hem in dat kader op de ochtend van de zitting van het kort geding in zijn praktijk hebben bezocht. Ook is niet gebleken dat Noten op feitelijk onjuiste of onnodig grievende wijze in de uitzending gebracht zal worden. Als laatste voegt de voorzieningenrechter daar nog aan toe dat; ‘Noten door de strafzaak persoonlijke en zakelijke schade heeft geleden (…) en hernieuwde aandacht aan zijn strafzaak op televisie mogelijk opnieuw schade kan veroorzaken, leidt in licht van het voorgaande niet tot een ander oordeel. Zijn recht om na zijn strafrechtelijke veroordeling met rust te worden gelaten is immers niet absoluut.’

De bewuste aflevering van ‘De Monitor’ mocht dus uitgezonden worden.

KRO-NCRV werd in deze zaak bijgestaan door Jens van den Brink