Burgemeesters & uitingsvrijheid

Deze maand vond in De Westerliefde in Amsterdam het door Kennedy Van der Laan georganiseerde seminar “De burgemeester bevoegd: wat kan, mag en moet” plaats.

Een van de dingen waar een burgemeester tijdens de uitoefening van zijn functie mee te maken kan krijgen is de uitingsvrijheid. Zo kan hij het nodig achten de uitingsvrijheid van zijn burgers te beperken in geval van een noodsituatie, met als doel handhaving van de openbare orde. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbod op verspreiding van flyers waarin hooligans oproepen te gaan rellen. Eisen stellen aan de inhoud van een uiting mag een burgemeester echter niet, aangezien dit in strijd is met het in de Grondwet verankerde censuurverbod. Een andere mogelijkheid is dat de burgemeester zélf onderwerp is van kritiek of belediging, al dan niet geuit binnen de politieke arena. Over dit laatste heb ik een artikel geschreven in het magazine dat speciaal voor het burgemeestersseminar is uitgebracht. Dit artikel is hier te vinden.