Onderzoeksjournalist Sanne Terlingen wint kort geding van Limburgse miljonair

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak van de Limburgse miljonair Arthur Paes tegen journaliste Sanne Terlingen. In haar vonnis wijst de voorzieningenrechter de vorderingen van Paes af. 

Paes had het kort geding aangespannen naar aanleiding van twee publicaties van Terlingen in het tijdschrift OneWorld.

Het artikel “Paradijs voor Pedo’s”, over kindersekstoerisme in Ghana, verscheen in de zomer van 2012. Daarin deed Terlingen onder meer verslag van de aangifte van een Ghanees meisje die Paes beschuldigt van jarenlang misbruik. Ook schreef Terlingen over het verloop van de rechtszaken daarover in Ghana. Paes ontkent het meisje ooit te hebben misbruikt en meent dat sprake is van een complot van oud-medewerkers tegen hem die het meisje tegen hem zouden hebben opgestookt.

In haar artikel van oktober 2013, “Paradijs voor pedo’s – wordt vervolgd”, beschreef Terlingen hoe het haar en haar bronnen sinds de eerdere publicatie in 2012 was vergaan en wat de stand van zaken was in de strafzaak tegen Paes. Het Ghanese openbaar ministerie had eind 2012 besloten de strafzaak tegen Paes te sluiten, maar bronnen van Terlingen plaatsen vraagtekens bij de totstandkoming van die beslissing.

Terlingen won met haar artikel “Paradijs voor Pedo’s” de aanmoedigingsprijs van De Loep, kreeg een eervolle vermelding in de categorie onderzoek van De Tegel en werd genomineerd voor een Mercur (reportage van het jaar).

Maar wat Paes betreft moet Terlingens werk niet geprezen worden maar juist verdwijnen, en mag zij in de toekomst niet meer over het vermeende misbruik en zijn vermeende beïnvloeding van de rechtsgang in Ghana schrijven. Paes vindt dat met de beslissing van het Ghanese OM de strafzaak te sluiten zijn gelijk dat het een complot tegen hem was, is komen vast te staan. Hij startte een kort geding, waar EenVandaag verslag van deed.

Hij vorderde in dit kort geding een publicatieverbod. Ook zou Terlingen haar publicaties moeten verwijderen en onder meer op de voorpagina’s van de Telegraaf en de Volkskrant een rectificatie moeten plaatsen. Bovendien vorderde Paes betaling van een voorschot op zijn schade van maar liefst € 100.000,-.

In een uitzending over deze zaak van EenVandaag liet de Nederlandse Vereniging van Journalisten zich kritisch uit over de eisen van Paes. De NVJ zei dat het, gezien de vorderingen, erop lijkt “dat [Paes] Sanne wil intimideren”. Ter zitting was ook de voorzieningenrechter kritisch over de eisen van Paes, met name over de hoogte van de schadevergoeding. Daarover deed Arne van der Wal verslag op Follow the Money. Daarop verlaagde Paes zijn eis nog op de zitting tot € 10.000,-.

De voorzieningenrechter wijst alle vorderingen van Paes af. Zij overweegt daarbij onder meer:

  • Er was ten tijde van publicatie voldoende steun in de feiten voor de artikelen van Terlingen;
  • Van Terlingen kan niet worden verwacht dat zij alleen publiceert over Paes als er een vonnis tegen hem is gewezen, of als zij documenten van het OM heeft waaruit blijkt dat hij wordt vervolgd. Van een journalist kan niet worden verwacht dat zij wettig en overtuigend bewijs levert voor haar uitingen;
  • Paes is een publiek figuur en moet zich meer laten welgevallen dan mensen die geen publiek figuur zijn;
  • Terlingen heeft een zeer ernstige misstand (kindersekstoerisme in Ghana en de omstreden Ghanese rechtsgang) aan de orde willen stellen;
  • Terlingen heeft voldoende invulling gegeven aan het beginsel van hoor en wederhoor.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de vrijheid van meningsuiting om onder meer die redenen hier zwaarder dient te wegen dan de belangen van Paes, en wijst alle vorderingen van Paes af.

Sanne Terlingen werd in deze zaak bijgestaan door Christien Wildeman en Emiel Jurjens van Kennedy Van der Laan.