Reclamecode commissie vindt folder Het Nieuwe Rijk onfatsoenlijk wegens ‘verband met nazipraktijken’

foto uit de folder van Het Nieuwe RijkDe Reclame Code Commissie vindt dat een folder van Het Nieuwe Rijk, waarin het lijkt alsof burgers een tatoeage van hun BSN-nummer wordt aangeboden, in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Volgens de Commissie is de actie van Het Nieuwe Rijk ‘in strijd met de goede smaak en het fatsoen’. De folder die de commotie veroorzaakte leek op een overheidsbericht, en was door Het Nieuwe Rijk verspreid met het doel aandacht te vragen voor nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt vingerafdrukken van burgers op te slaan en te bewaren. Het Nieuwe Rijk verzet zich tegen de invoering van deze wetgeving. De Reclame Code Commissie vond echter dat het Nieuwe Rijk niet goed genoeg duidelijk had gemaakt dat het om een reclameuiting ging, en dat niet de overheid maar Het Nieuwe Rijk de afzender was. De Commissie oordeelde daarnaast dat Het Nieuwe Rijk een verband legde met nazipraktijken, doordat een link werd gelegd met de manier waarop in concentratiekampen slachtoffers een identificatienummer op hun arm kregen getatoeëerd. Dat gaat te ver, volgens de Commissie: ‘Weliswaar staat het verweerder krachtens de vrijheid van meningsuiting vrij dat denkbeeld te verkondigen en zich daarbij op krachtige wijze uit te laten, maar deze vrijheid gaat niet zo ver dat verweerder de nieuwe wettelijke regeling in verband mag brengen met nazipraktijken’.

Bij dit oordeel van de Reclame Code Commissie zijn nogal wat vraagtekens te zetten. Duidelijk is dat de actie van Het Nieuwe Rijk bedoeld is om de legitimiteit van de nieuwe wetgeving over de vastlegging van vingerafdrukken aan de kaak te stellen. De in artikel 10 EVRM vastgelegde vrijheid van meningsuiting beschermt immers ook uitingen die ‘offend, shock and disturb‘. Het is de vraag of Het Nieuwe Rijk met deze uitspraak niet ten onrechte wordt beperkt in haar mogelijkheden te protesteren tegen de invoering van de nieuwe wet, nog afgezien van de vraag of de RCC een dergelijk politiek pamflet wel in een reclamejasje mag dwingen.   

Lees het persbericht van de Reclame Code Commissie hier.

Update: inmiddels is de uitspraak gepubliceerd.